Gröna byggnader

Det är viktigt att beakta miljöfaktorerna vid nybyggnation och renovering. Handelsbanken beviljar förmånliga gröna lån till särskilda villkor för finansiering av affärsfastigheter och offentliga byggnader.
Fastighet och ett lövträd

Av de växthusgasutsläpp som förorsakas av finländska hushåll förorsakas ca 30 % av boendet. Utsläpp uppstår i synnerhet i uppvärmningen, men också i vatten- och elförbrukningen. Många husbolag vill förbättra energieffektiviteten och göra miljövänliga val.

Ett grönt lån innebär bättre lånevillkor än vid ett vanligt husbolagslån, till exempel en lite lägre marginal. I princip är ett grönt lån billigare än ett vanligt lån.


Bostadsfastigheter

Ikont: Hållbart hus där det växer ett träd på gården
Ett grönt lån kan beviljas bostadsbyggen, både pågående och kommande, och husbolagens energirenoveringar och övriga reparationsprojekt. Man kan också finansiera en fastighetsaffär med ett grönt lån, om certifieringskraven uppfylls.
En bostadsfastighet ska uppfylla något av följande kriterier:

Handelsbankens lån är avsett för:

 • byggare
 • investerare
 • husbolag

Nybyggen

Kriterierna för nybyggen färdiga efter 1.1.2021

 • energiklass A
 • Svanenmärket.

Existerande fastigheter

Kriterierna för existerande fastigheter som blivit färdiga före år 2021: 

 • energiklass A eller B 
 • Svanenmärket.

Energirenovering

Energirenoveringar eller genomgående saneringar i ett husbolag kan också berättiga till grön finansiering. Det finns inte några gränser för fastighetens ålder.

 • Renoveringen måste förbättra energieffektiviteten med minst 30 %.
 • Det måste finnas ett intyg på den förbättrade energieffektiviteten.

Affärsbyggnader och offentliga byggnader

Ett grönt lån kan också beviljas till särskilda villkor åt affärsbyggnader och offentliga byggnader.
Ikon: Tre fastigheter

Affärsbyggnader och olika offentliga byggnader ska uppfylla något av följande kriterier:

 • BREEAM-certifiering, minst på ”Very Good”-nivå
 • LEED-certifiering, minst på ”Gold”-nivå
 • Svanenmärket
 • RTS-certifiering med åtminstone fyra stjärnor.

Handelsbankens gröna lån är ämnat för

 • byggare
 • investerare
 • fastighetsbolag
 • företags- och samfundskunder.
Vindmyllor

I Handelsbanken inser vi att vår verksamhet påverkar samhället, miljön och penningmarknaderna. Därför hör hållbarhet och långsiktighet till våra grundvärderingar.

Hållbar finansiering