Gröna obligationer

En grön obligation erbjuder en möjlighet att finansiera investeringar som gynnar miljön. Handelsbanken hjälper till med att emittera gröna obligationer.