1. Företag
  2. /
  3. Finansiering
  4. /
  5. Gröna obligationer

Gröna obligationer

En grön obligation erbjuder en möjlighet att finansiera investeringar som gynnar miljön. Handelsbanken hjälper till med att emittera gröna obligationer.
Tre personer diskuterar i grupp.

En växande marknad

Intresset för gröna obligationer ökar snabbt. År 2017 emitterades i Norden nästan 50 procent fler gröna obligationer än året innan, till ett värde av cirka 8 miljarder euro. I Norden är Handelsbanken föregångare inom gröna obligationer.

Vad är en grön obligation?

Med gröna obligationer kan man finansiera projekt eller tillgångar som främjar hållbar utveckling. Exempel är grönt byggande, förnybar energi och hållbara transporter som för sin del begränsar och minskar miljöutsläppen. 

Vilka är kraven?

Vi följer branschens gemensamma standarder som ställer strikta krav på transparensen inom projekten, förvaltningen av medlen och rapporteringen. Kriterierna för gröna obligationer omfattar årlig rapportering av projektens miljöpåverkan. 

Innan en grön obligation emitteras ska projektet bedömas av en oberoende tredje part. Kravet på bedömning baserar sig på branschens gemensamma principer Green Bond Principles (GBP) som upprätthålls av den internationella kapitalmarknadsorganisationen ICMA. Principerna uppdateras årligen. Genom sitt medlemskap i organisationen kan Handelsbanken i likhet med de andra parterna styra utvecklingen i rätt riktning. 

I juni 2017 offentliggjordes också principerna för sociala obligationer, Social Bond Principles (SBP). Utifrån principerna finansieras projekt med positiva sociala konsekvenser. Utöver dessa har principer tagits fram för en kombination av gröna och sociala obligationer, Sustainability Bond Guidelines (SBG). Också dessa principer har utarbetats av ICMA. Syftet med principerna är att öka transparensen på marknaden för gröna obligationer och verksamhetens öppenhet.

De gröna masslånens egenskaper

  • Transparens

  • Redovisning

  • Rapportering


Hur kan vi hjälpa dig?

Man och kvinna diskuterar.

Handelsbankens experter på hållbar finansiering erbjuder rådgivning till nya och erfarna emittenter av gröna obligationer. Vi hjälper ditt företag vid både utformningen av villkoren och själva emissionen.  

Överväger ditt företag att emittera gröna obligationer? Kontakta ditt kontor: vi ordnar ett möte med våra experter på ansvarsfull finansiering.

Hitta bankkontor
Solen skiner genom björkgrenarna.

I Handelsbanken inser vi att vår verksamhet påverkar samhället, miljön och penningmarknaderna. Hållbarhet och långsiktighet hör till våra grundvärderingar.

Hållbarhet