Grönt lån

Investerar ditt företag i fastigheter och tillgångar som främjar hållbar utveckling? Handelsbankens gröna lån är ett hållbart finansieringsalternativ.
En kvinna cyklar förbi en byggarbetsplats.

Ansvarsfull kreditgivning är nyckeln till en bättre framtid

Byggnadssektorn står för en mycket hög andel av energiförbrukningen. Vi vill erbjuda ditt företag gröna lån för att genomföra miljöförbättringar vid renovering eller nybyggnation. Gröna lån lämpar sig också för solenergiprojekt.
Ikon: Ett höghus med ett löv på fasaden.

Byggnader

Energieffektiviteten är i nyckelställning då det gäller att minska den långsiktiga miljöpåverkan som byggnadssektorn kan förorsaka. Det är viktigt att man både vid nybyggnation och och renovering beaktar miljön och klimatet. Val av rätt material och ett välordnat underhåll betyder mycket. Ett grönt lån stöder ett miljövänligt byggande.

Ett grönt lån kan också beviljas ett RS-projekt eller då ett RS-lån omförhandlas till ett husbolagslån. Också ett lån husbolaget tar för en större renovering kan vara ett grönt lån: övergången till jordvärme, anskaffningen av solpaneler eller en renovering för att höja energieffektiviteten är lämpliga objekt för ett grönt lån. Man kan också finansiera en fastighetsaffär med ett grönt lån, om certifieringskraven uppfylls.

Ikon: Solen skiner på en solpanel.

Solenergiprojekt

Ett grönt lån lämpar sig för stora solenergiprojekt. De behövs för att öka den hållbara energiproduktionen samtidigt som de bidrar till att minska växthusgaserna. 

Ett grönt lån lån kan användas för att finansiera anläggningen, installationen och nödvändig infrastruktur som behövs för att kunna ta solenergianläggningen i bruk.

Ikon: Fabrik med lövsymbol

Övriga projekt

Ett grönt lån kan också beviljas andra projekt, som uppfyller kriterierna för grön finansiering. Fråga ditt bankkontor, huruvida ditt projekt kunde få grön finansiering!


Så här ansöker du om ett grönt lån

Ikon: Nummer ett.

Ansökan om lån

Kontakta ditt kontor och kolla med din kontaktperson, om ditt investeringsobjekt uppfyller kriterierna för grönt lån. 

Ikon: Nummer två.

Beviljande av lån

Banken bedömer om projektet uppfyller kriterierna för grönt lån. Om kriterierna uppfylls gör vi en normal kreditprövning. 

Ikon: Nummer tre.

Uppföljning av miljöpåverkan

Den miljöpåverkan den gröna finansieringen har följs upp kontinuerligt. För husbolagens del görs detta med hjälp av energicertifikat.

Läs mer

Solen skiner genom björkgrenarna.

I Handelsbanken inser vi att vår verksamhet påverkar samhället, miljön och penningmarknaderna. Därför hör hållbarhet och långsiktighet till våra grundvärderingar.

Hållbarhet