Klimat- och energilån

Klimat- och energilån är ämnad för investeringar, som riktar sig till energieffektivitetsåtgärder, som förminskar boendets klimatbelastning.
Solceller på taket i solnedgången.

För klimatet och ekonomin

Energieffektivt boende förminskar boendets klimatbelastning, förminskar energikostnader och höjer fastighetens värde. Handelsbankens Klimat- och energilån är ämnad för investeringar, som riktar sig till energieffektivitetsåtgärder, förnybar energi, renare trafik eller anpassning till klimatförändringen. En renovering som är miljövänlig och förbättrar energieffektiviteten är som en investering, som gynnar husbolag, fastighetsägare och även delägare.


För höjning av husbolagets energieffektivitet

Två män som installerar ett fönster.

Klimat- och energilånets fördelar:

 • Lånet riktar sig till konkreta investeringar och kräver inte separata energiklassificeringar.
 • Klimat- och energilånet, som är ämnad för att höja husbolagets energieffektivitet, är oftast billigare än det vanliga lånet.
 • Förminskar boendets klimatbelastning och påverkar samtidigt energikonsumtionen och -kostnaderna.
 • Ett husbolag som tar sin miljö i hänsyn upplevs ha ett gott rykte, fastigheten och bostäderna bevarar bättre sitt värde och värdeutvecklingen är ofta mer bestående.
 • I framtiden kan företagets miljöansvarsfullhet även påverka möjligheten att få finansiering och dess villkor.
 • Husbolaget kan kommunicera om grönare beslut och miljöansvar.

Ett lån för husbolag

 • För energieffektiviserande investeringar: byte av fönster och dörrar, värmepumpsinstalleringar, isoleringsarbeten, anskaffning och installering av värmeåtervinningssystem.
 • För förnybar energi: anskaffning och installering av solfångare och solpaneler.
 • För renare trafik: anskaffning och installering av elbilarnas laddningsstationer.
 • För anpassning till klimatförändringen: skyddsåtgärder för kraftigt regn/kontroll av hetta, t.ex. avloppsnät och solskydd.

Klimat- och energilånets kriterier:

Ikon: Ett hus med ett löv
 • För husbolaget
 • För en konkret åtgärd av energieffektivisering
 • Minimum för finansiering: 10 000 €

Så här ansöker du om ett klimat- och energilån

Ikon: Nummer ett

Ansökan om lån

Kontakta ditt kontor och kolla med din kontaktperson, om ditt investeringsobjekt uppfyller kriterierna för klimat- och energilån. 

Ikon: Nummer två.

Beviljande av lån

Banken bedömer om projektet uppfyller kriterierna för klimat- och energilån. Om kriterierna uppfylls gör vi en normal kreditprövning.

Ikon: Nummer tre.

Uppföljning av miljöpåverkan

Den miljöpåverkan finansieringen har följs upp kontinuerligt. 

Läs mer

Solen skiner genom björkgrenarna.

I Handelsbanken inser vi att vår verksamhet påverkar samhället, miljön och penningmarknaderna. Därför hör hållbarhet och långsiktighet till våra grundvärderingar.

Hållbarhet