Remburser

När parterna i en internationell affär inte känner varandra, minskar rembursen risken och ökar säkerheten.
-

Låt inte internationell handel avskräcka dig

Remburssit

(L/C= Letter of Credit, D/C= Documentary Credits D/C)

Rembursen är ett gammalt betalningsvillkor, som används både inom export och import.

Rembursen ger båda parterna säkerhet och minskar riskerna mycket effektivt. Som köpare får du en garanti på leveransdatum och som köpare betalningen. Beroende på affärens natur så kan ditt företag också utnyttja rembursen som finansiering.

Rembursen innebär att öppnande bank (köparens bank) ger en förbindelse att betala rembursens belopp till förmånstagaren (köparen) mot vissa handlingar. Detta sker under förutsättning att villkoren i rembursen uppfylls. På remburserna tillämpas Internationella Handelskammarens rembursregler (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, UCP 600, 2007 revision).

Blanketter för rembursuppdrag

(på finska/engelska)

Ansökan om importremburs (docx)
Öppnande av exportremburs (docx)

Exempel

Exportremburs för affär i Indien

-

Vad?

Företag Ab har avtalat om en exportaffär till Indien. För att kunna konkurrera har säljaren gett köparen ett års betalningstid.

Affärspartnern är ny och Indien är obekant. Säljaren upplever att risken blir för stor och en så lång betalningstid sätter press på likviditeten.

-

Hur?

Företaget ringer sin kontaktperson i Handelsbanken. Banken ger företaget några alternativ för finansiering av affären och för riskhanteringen.

Säljaren och köparen godkänner en remburs. Också köparens bank godkänner rembursen. Köparens bank öppnar rembursen vid avtalad tidpunkt till förmån för säljaren. Säljarens bank bekräftar rembursen.

När säljaren överlåter köpehandlingarna till sin bank, beslutar de i samråd att ändra betalningstiden till kontantbetalning. Handelsbanken betalar alltså in köpesumman på säljarens konto genast. Vid betalningstidens slut betalar köparens bank rembursbeloppet till säljarens bank.

-

Varför?

Företagets anbud antogs tack vare den fördelaktiga betalningstiden.

Båda parterna drog nytta av rembursen - säljarens köparrisk var mindre, köparen kunde hantera leverantörsrisken och dessutom fick köparen en längre betalningstid.

Diskonteringen av köpesumman gjorde dessutom att  säljaren fick in pengarna direkt efter att ha visat upp köpehandlingarna.


-

Hitta bankkontor och boka möte

Ring kontoret och boka ett möte. I mötet deltar också våra experter på Trade & Export Finance. Vi erbjuder ditt företag förnuftiga och ändamålsenliga tjänster för företagets utrikeshandel.