1. Företag
  2. /
  3. Internationella tjänster

Internationella tjänster

Vi är en internationell bank som kan erbjuda kunnig betjäning med ett personligt stuk.
Lyftkranar i nedgående sol.

Dra nytta av möjligheterna i utrikeshandeln, men begränsa riskerna

an open umbrella

Utländska bankgarantier

Den utländska bankgarantin hjälper att minska riskerna, när handelsparten utomlands inte är bekant sedan tidigare. Bankgarantin säkrar att företaget får sin betalning även om den andra parten inte uppfyller sina förpliktelser.

Utländska bankgarantier

Riskhantering

Om ditt företag bedriver internationell handel, är företaget utsatt för valutarisk. Lösningen på detta är ett skydd mot valutarisk. I vår nättjänst kan du handla med valutainstrument, som minskar valutarisken.

Företagets valutarisker

MarketOn-Line

Växla valuta och handla med olika instrument, så har du bättre koll på valutariskerna.

Valuta- och räntehandel på nätet

Ta kontakt

Ta kontakt med vårt kontor och kom överens om ett möte. Du får en egen kontaktperson, som du kan vända dig till oberoende av vilka bankärenden du vill diskutera. Vid behov kallar hen in våra specialmedarbetare så får du svar också på detaljfrågor.