1. Företag
  2. /
  3. Aktier och värdepapper för företag

Aktier och värdepapper för företag

När företaget placerar på lång sikt är aktierna ett bra alternativ. När du sprider placeringarna minskar risken och avkastningsmöjligheterna är större.

Placeringar som passar i företagets placeringsportfölj

Aktier är kärnan i placeringsportföljen

Aktieplacering kan ske aktivt eller passivt. Du kan antingen följa upp aktiekurserna dagligen och göra flera ändringar i portföljen eller så kan du behålla aktierna för en längre tid.

Masslån

En väldiversifierad placeringsportfölj innehåller också räntepapper. När du placerar i ett masslån lånar du ut pengar och får ränteavkastning på placeringen.

Ikon: diagram med en hackig kurva och en rak linje, men båda går uppåt.

Certifikat

Certifikaten ger placeraren möjlighet att utnyttja sin syn på marknadsläget.

Kurslista för certifikatÖppnas i nytt fönster

Aktuellt just nu

Certifikat – pågående teckningstid

Om du vill komplettera din placeringsportfölj med ett certifikat som passar i aktuella placeringsteman, ta kontakt med en placeringsansvarig i något av våra bankkontor.

Certifikat
Kurslista för certifikatÖppnas i nytt fönster

Aktieemissioner och övriga bolagshändelser

Det finns inte några aktuella anbud just nu.

Ikon: Diagram sett genom förstoringsglas.

Placerarens marknadsöversikter och -kommentarer

Läsning till placerarna

Allmän information om de ekonomiska utsikterna och om marknaden ur placerarens synvinkel och många konkreta tips: allt detta finns i våra mångsidiga publikationer.

När du placerar i nätbanken kan du där ta del av våra analytikers inhemska aktierekommendationer.

Välj bland våra publikationer – eller läs dem alla