1. Företag
 2. /
 3. Fonder för företag

Fonder för företag

Fonderna är ett bra alternativ till kontosparande.

Bekanta dig med Handelsbankens fonder

Vi har tiotals fonder med olika placeringsstrategier. Alla följer principerna för ansvarsfulla investeringar, men Criterafonderna är mycket stränga i sitt urval av placeringsobjekt.

I listan över fonder kan du sortera fonderna enligt olika kriterier och välja dem som är intressantast.


Välj fond enligt dina mål och din risknivå

Så fungerar en fond

En företagare hinner sällan själv följa med placeringsmarknaderna. Därför gör fondförvaltaren det åt dig. Genom att placera i fonden får du andelar i marknader och branscher, som du aldrig skulle placera i direkt.

Eftersom fonden dessutom fördelar sina placeringar på flera objekt, sprids riskerna.

Fondens förvaltning

Fonden har en förvaltare som fattar placeringsbesluten i fonden. Hen har i alla fall tillgång till bankens hela marknadskännedom och analytikernas rapporter,  så att hen kan optimera fondens avkastning.

Bra att veta

 • Du kan köpa och sälja fondandelarna när som helst.
 • När du sålt, får du pengarna på kontot inom två dagar.
 • Om fonden klassas som en högriskfond, kan också kursväxlingarna vara större.
 • I nätbanken för företag kan du handla med fonder och följa upp utvecklingen i företagets fondportfölj.

Risknivån varierar mellan olika fonder

Ikon: Kurva över risknivåerna

Riskkurvorna visar hur fonder på olika risknivå kan variera i värde.

 • Väljer du fonder med låg risk är kurssvängningarna i allmänhet små. Det innebär en mindre risk för förluster men också en mindre möjlighet att få bättre avkastning.
 • Prioriterar du möjligheten till hög avkastning och godkänner att värdet på sparandet kan variera kraftigt under spartiden kan du välja fonder med högre risk.

  Allmänt sett kan man säga att ju längre spartiden är desto större risk kan man ta.

Fondens tidigare värdeutveckling är ingen garanti för framtida avkastning.

 • Fondplaceringen kan öka eller sjunka i värde.
 • Placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt.

Fondprospekten och faktabladen finns på kurslistanÖppnas i nytt fönster vid varje fond. Innehållet ska inte ses som ett personligt placeringsråd eller en personlig rekommendation.