1. Företag
 2. /
 3. Tilläggspensionsförsäkring

Tilläggspensionsförsäkring

Tilläggspensionsförsäkringen kan motivera personalen och erbjuda en fördel vid rekrytering.
En man och två kvinnor sitter vid en dator.

Investera i din personal med en pensionsförsäkring

Tre figurer står bredvid och bakom varandra.

Tilläggspensionsförsäkringen kan vara en grupplivförsäkring

Tilläggspensionsförsäkringen är en frivillig grupplivförsäkring som företaget kan teckna och som gynnar både företaget och de anställda. Grupplivförsäkringen är ett tillägg till den lagstadgade försäkringen och gör det möjligt för den anställde att flexibelt besluta om sin pensionering.

Grupplivförsäkringen kan omfatta hela personalen, men företaget kan också välja att den gäller  bara en del av de anställda, till exempel vissa personalgrupper.

Handelsbankens grupplivförsäkring är ett förnuftigt sätt att belöna personalen och att motivera företagets nyckelpersoner.


Fördelarna med en gruppensionsförsäkring

 • Gruppensionsförsäkringen är avdragsgilla i företagets beskattning.
 • Arbetsgivarens premier räknas inte som arbetstagarens lön.
 • Premierna bestämmer företaget och de kan justeras enligt företagets ekonomiska läge.
 • Företaget kan fritt välja hur man placerar försäkringspremierna utan kostnader och utan att de beskattas.
 • En försäkrad medarbetare kan följa med försäkringens värdeutveckling i sin nätbank och också göra ändringar i placeringarna.

en ruta med en bock i

Placeringar i gruppensionsförsäkringen

Du kan placera i:

En individuell tilläggspensionsförsäkring

En man med skjorta och slips.

Den individuella pensionsförsäkringen är en frivilligt tilläggspensionsförsäkring som företaget tar åt den anställda.  Med hjälp av den kan företaget enkelt belöna och uppmuntra sina viktiga medarbetare och samtidigt öka på den totala pensionen. 

Den individuella pensionsförsäkringen i korthet
 • Försäkringspremierna är avdragsgilla i företagets beskattning.
 • Företaget kan fritt bestämma hur ofta och när försäkringspremierna betalas.
 • Det är fritt att inom försäkringen byta placeringar utan kostnader och utan att vinsten beskattas.
 • Försäkringspremierna räknas inte som lön åt den anställde. Försäkringspremierna får i alla fall inte överskrida 8 500 euro i året.
 • Medarbetaren kan gå i pension när hen uppnått den pensionsålder som fastställts i inkomstskattelagen och som beror på födelseåret (2019: 68-70 år).

Placeringarna i den individuella tilläggspensionen

Du kan välja att placera i:

• Handelsbankens fonder
• Handelsbankens certifikat
• Konto (Euribor 1 mån.)

Pensionsförsäkring med kapitalförvaltning

Till pensionsförsäkringen kan också läggas kapitalförvaltning, där Handelsbankens professionella kapitalförvaltning svarar för försäkringskapitalet enligt den strategi du har valt.  

Ta kontakt

Kontakta något av våra bankkontor och kom överens om ett möte.

Din kontaktperson gör tillsammans med försäkringsbolaget upp ett förslag, där vi har beaktat företagets och dina anställdas önskemål och ekonomiska mål.