1. Företag
  2. /
  3. Värdepappersförvar

Handelsbankens värdepappersförvar

Heltäckande förvarstjänster för företag som placerar och företag som erbjuder placeringstjänster.
Möte på företaget.

Handelsbankens värdepappersförvar till företagets tjänst

Anpassade settlement- och förvarstjänster

Handelsbanken erbjuder företag och institutionella kunder settlement- och förvarstjänster. Vi betjänar både inhemska och utländska kunder.

Våra tjänster gäller både utländska och inhemska aktier, indexlån, ränteinstrument och fondandelar. Tjänsten inkluderar bokföringen av utdelning och räntor, övriga företagshändelser och all rapportering som hör till dem.

Vårt nätverk med underförvar gör det möjligt för oss att redan på förhand beakta de krav källskatten och målmarknaden ställer, så att arbetet med ansökan om återbetalning av källskatt blir så litet som möjligt. Vi avtalar om tjänsterna och deras prissättning separat med kunden.


Fondportfölj med ränder.

Administration av fonder

Som Handelsbankens kund kan ditt företag få en enkel och smidig administration av företagets fondandelar. Ditt företag kan lägga alla fondandelar i samma portfölj som företagets andra värdepapper eller öppna en separat fondportfölj.

När du flyttar över alla fondinnehav till Handelsbanken, handlägger vi alla uppdrag och de betalningar som hör till. Vi rapporterar om förverkligade fondteckningar och försäljningar på det sätt du valt. Med hjälp av vår månatliga rapportering kan du följa upp företagets innehav i olika fondbolag enligt aktuella marknadskurser - allt i en och samma rapport.


Ta kontakt och fråga oss

Aleksi Lankinen
Head of Operations
Tfn +358 10 444 2347
aleksi.lankinen@handelsbanken.fi