1. Företag
  2. /
  3. Likviditet
  4. /
  5. CashPool

CashPool

CashPool är avsett för företag med verksamhet i många länder och kanske konton i många valutor. CashPool minskar på administrationen och finansieringsbehovet.
Kolleger diskuterar i företaget.

Koncernens konton slås ihop till en helhet

I en del av koncernbolagen uppstår likviditetsöverskott samtidigt som andra enheter kan ha brist på likviditet. CashPool samlar likviditeten i koncernen när över- och underskott nettas mot varandra genom att likviditeten styrs till ett visst konto eller konsolideras till en viss kontostruktur.

Konton i flera länder och valutor kan samlas i en CashPool.

Fördelar med CashPool

  • Mindre kreditbehov
  • Minskande räntekostnader
  • Bättre överblick över likviditeten i företaget
  • Lättare administration i företaget

4 pengapåsar

Så fungerar CashPool

Om företaget har verksamhet i flera länder eller i flera valutor, är CashPool rätt lösning. Vi lägger upp en kontostruktur som passar ditt företag i din CashPool. Enskilda konton kopplas till CashPool eller vi skapar kontostrukturer av dem. CashPool förutsätter att konton ingår i GlobalOn-Line-tjänsten. Med tjänsterna Notional Group Account (NGA) och Cash Concentration Service (CCS) kan företaget slå ihop enkla konton eller olika kontostrukturer till en struktur för hela koncernen. Likviditeten kan sedan samlas till ett visst land eller på ett enskilt konto. 

Notional Group Account (NGA)
I tjänsten NGA kan företaget eller koncernen slå ihop konton i olika länder och valutor i samma struktur. Likviditeten i denna struktur kan användas via alla konton. Detta minskar det lokala behovet av finansiering, när vi lägger till en valutaoberoende kredit till NGA-tjänsten. Företaget kan själv bestämma vilka räntevillkor eller interna limiter som gäller för de dotterbolag som använder tjänsten. 

Cash Concentration Service (CCS)
Tjänsten CCS är till för att flytta över likviditet mellan olika konton, länder och banker. När vi avtalar om CCS, slår vi också fast tidsintervallerna, villkoren och tidpunkterna när de automatiska likviditetsöverföringarna ska göras. 


-

Hitta kontor och boka tid

Ring kontoret och avtala om ett möte. Det kan vara ett möte som betalar igen sig, eftersom en effektiv likviditetshantering sparar resurser.

Kontot omfattas av Sveriges insättningsgaranti

Kontot omfattas av Sveriges insättningsgaranti i enlighet med Sveriges Riksgälds beslut. Varje kontoinnehavare har rätt till en ersättning på högst 100 000 euro av det sammanlagda inlåningsbeloppet i banken. Statskontoret betalar ersättning åt kontoinnehavaren inom 7 arbetsdagar från det att banken har försatts i konkurs eller Finansinspektionen i Sverige har fattat beslut om ersättningsskyldigheten.

Utöver ersättningen kan kontoinnehavaren få en ersättning på högst 5 miljoner svenska kronor för medel som hänför sig till en särskilt fastställd transaktion, t.ex. försäljningen av en privatbostad, avslutad anställning, arv och försäkringsersättning.