1. Företag
  2. /
  3. Likviditet
  4. /
  5. Koncernkonto

Koncernkonto

Kassa- och likviditetshanteringen koncentrerat via ett koncernkonto, även om enheterna sköter betalningarna själva.
En kvinna tittar mot en man i profil.
  • När enheternas kassaflöden jämnas ut minskar finansieringsbehovet och likviditeten ökar.
  • Kostnaderna för likviditetshantering minskar.
  • Inga valutadagsförluster på grund av koncernens interna kontoöverföringar.
  • Du får en bättre överblick över koncernens totala likviditet.
  • Nettobeloppet av ränteintäkter ökar.
  • Koncernens balansomslutning minskar.

Koncernkontots struktur

Koncernkontot består av ett huvudkonto och underkonton som kan grupperas enligt behov. Koncernkontot öppnas vanligen i moderbolagets namn.

Koncernkontot består av ett huvudkonto, underkonton och nivåkonton. Underkonton och nivåkonton öppnas i dotterbolagens eller de interna enheternas namn och ansluts till huvudkontot. Koncernens alla likvida medel koncentreras till koncernens huvudkonto. De underkonton som ingår i strukturen är betalningskonton, och de används både av moderbolaget och koncernens olika enheter.

Underkonton

Underkontona fungerar som betalningskonton, och enheterna sköter sin penningrörelse via dem. Till underkontona är det enligt behov möjligt att koppla olika betaltjänster.

Koncernen kan ge enheterna interna kontolimiter. I tjänsten ingår också koncernens interna räntekalkyl, genom vilken räntorna kan tillskrivas underkontona.


Boka ett möte på kontoret

Boka ett möte med företagets kontaktperson som utarbetar ett förslag om hur koncernkontot kan läggas upp åt ditt företag.

Kontot omfattas av Sveriges insättningsgaranti

Kontot omfattas av Sveriges insättningsgaranti i enlighet med Sveriges Riksgälds beslut. Varje kontoinnehavare har rätt till en ersättning på högst 100 000 euro av det sammanlagda inlåningsbeloppet i banken. Statskontoret betalar ersättning åt kontoinnehavaren inom 7 arbetsdagar från det att banken har försatts i konkurs eller Finansinspektionen i Sverige har fattat beslut om ersättningsskyldigheten.

Utöver ersättningen kan kontoinnehavaren få en ersättning på högst 5 miljoner svenska kronor för medel som hänför sig till en särskilt fastställd transaktion, t.ex. försäljningen av en privatbostad, avslutad anställning, arv och försäkringsersättning.