Penningmarknadskonto

Penningmarknadskontot är avsett för företagets betalningar och likviditetshantering.

Bas för likviditetshanteringen

Eurosymbolen och några sedlar.
  • Till penningmarknadskontot kan kopplas mångsidiga betaltjänster.

  • Till penningmarknadskontot kan kopplas en kreditlimit föra att öka flexibiliteten.


Penningmarknadskontots ränta

Räntan på penningmarknadskontot är bunden vid referensräntan Euribor och fastställs alltid kundspecifikt. Räntan beräknas på dagssaldot.

Den dag transaktionen bokförs på kontot är den första räntebetalningsdagen. I Handelsbanken beräknas räntan på kontot genast från den första dagen pengarna är på kontot.

Penningmarknadskonto med kredit

Penningmarknadskontot kan också förses med kredit. Ett konto med kredit är ett bra finansieringsalternativ, om företagets likviditetsbehov varierar på kort sikt. 

Kontot omfattas av Sveriges insättningsgaranti

Kontot omfattas av Sveriges insättningsgaranti i enlighet med Sveriges Riksgälds beslut. Varje kontoinnehavare har rätt till en ersättning på högst 100 000 euro av det sammanlagda inlåningsbeloppet i banken. Statskontoret betalar ersättning åt kontoinnehavaren inom 7 arbetsdagar från det att banken har försatts i konkurs eller Finansinspektionen i Sverige har fattat beslut om ersättningsskyldigheten.

Utöver ersättningen kan kontoinnehavaren få en ersättning på högst 5 miljoner svenska kronor för medel som hänför sig till en särskilt fastställd transaktion, t.ex. försäljningen av en privatbostad, avslutad anställning, arv och försäkringsersättning.