1. Företag
  2. /
  3. Likviditet
  4. /
  5. Primekonto

Primekonto

Primekontot är avsett för hanteringen av företagets dagliga betalningar.

Den dagliga likviditeten

En man tittar på sin sparbössa.
  • Primekontot är en viktig del av likviditetshanteringen.

  • Till Primekontot kan kopplas många olika betaltjänster.

  • Till Primekontot kan kopplas en kreditlimit som ger ökad flexibilitet.

Hitta kontor

Räntan på Primekonto

Kontots ränta är knuten till referensräntan Handelsbanken Prime, men räntan fastställs alltid kundspecifikt. Räntan beräknas på kontots dagssaldo.

Den dag transaktionen bokförs på kontot är den första räntebetalningsdagen. Räntan beräknas från den första dagen pengarna är på kontot.

Primekonto med kredit

Primekontot kan också förses med kredit. På kontot finns då alltid disponibla medel, om företagets likviditetsbehov varierar på kort sikt.

Allmänna villkor för företagens konton
Handelsbanken Prime

Kontot omfattas av Sveriges insättningsgaranti

Kontot omfattas av Sveriges insättningsgaranti i enlighet med Sveriges Riksgälds beslut. Varje kontoinnehavare har rätt till en ersättning på högst 100 000 euro av det sammanlagda inlåningsbeloppet i banken. Statskontoret betalar ersättning åt kontoinnehavaren inom 7 arbetsdagar från det att banken har försatts i konkurs eller Finansinspektionen i Sverige har fattat beslut om ersättningsskyldigheten.

Utöver ersättningen kan kontoinnehavaren få en ersättning på högst 5 miljoner svenska kronor för medel som hänför sig till en särskilt fastställd transaktion, t.ex. försäljningen av en privatbostad, avslutad anställning, arv och försäkringsersättning.