Högspänningstransformator.

Riskhantering

Företagsverksamheten är behäftad med många typer av risker. Känner du till riskerna för ditt företag och vet du hur du kan hantera dem?
Kvinnor som deltar i ett möte.

Låt ditt företag växa – inte riskerna

Med de dagliga rutinerna att tänka på, så kan det vara svårt att se helheten och identifiera riskerna.

Boka tid på kontoret: vi hjälper dig identifiera och bedöma riskerna i ditt företag.


Ränterisk

Har ditt företag tagit upp lån? Räntenivån kan stiga vilket leder till ränterisk för ditt företag.

Valutarisk

Bedriver ditt företag internationell handel? Vad händer om valutakurserna svänger?


Gör det själv via MarketOn-Line

Med MarketOn-Line kan du själv snabbt och enkelt handla valutor samt köpa valutaterminer och valutaswappar. Tjänsten är enkelt att integrera med företagets egna system och den sparat tid jämfört med valutahandel på traditionellt sätt.

Ikon: Dollar- och pundtecken i cirklar.

Identifierar du riskerna i olika branscher?

Fastighetsbolag

Den största risken för fastighetsbolag utgörs utan tvivel av räntorna på lånen men också upp- och nedgångarna i uppvärmningskostnaderna kan leda till problem i budgeteringen.

Tillverkningsföretag

Räntorna på lånen utgör den vanligaste risken för företaget men för tillverkning krävs också råvaror, vars världsmarknadspriser kan variera kraftigt. Handeln kan medföra valutarisk.

Handel och service

Utöver ränterisk är internationell handel alltid behäftad med valutarisk. Om ditt företag svarar för transporter är råvarurisken med bränsle alltid närvarande.

Skog- och lantbruk

Investeringarna inom jord- och skogsbruket medför stor ränterisk. Råvarurisken är betydande såväl i foder som köps som i jordbruksprodukter som säljs.


Minska personalrisken - tilläggspensionsförsäkring

Tilläggspensionsförsäkringen är en frivillig gruppförsäkring. Med den kan ditt företag belöna sina medarbetare eller motivera dem till fortsatt karriär i företaget.

Två kvinnor vid ett möte på jobbet.

Läs mer

Manhattan Bridge i siluett.

Du kan sköta valutaväxlingen och köpet av skydd mot valutarisker själv, när det behövs.

Valuta- och räntehandel på nätet