Fastighetsbolagets risker

Fastighetsbolagets verksamhet innebär många risker som finansmarknaden alla fall kan erbjuda skydd emot.
ett stort hus

Ränterisk

Ett fastighetsbolag har ofta lån - endera från det fastigheten bebyggdes eller efter en stor renovering. I synnerhet om fastigheten har många lån, så är det bra att kartlägga dem och deras räntebindningar.

-

Hitta kontor och boka tid

Ring kontoret och boka tid. Kontoret tar med specialisterna på riskhantering på mötet, så att ditt företag får heltäckande och god betjäning.

Manhattan Bridge i siluett.

Du kan sköta valutaväxlingen och köpet av skydd mot valutarisker själv, när det behövs.

Valuta- och räntehandel på nätet