Fastighetsbolagets risker

Fastighetsbolagets verksamhet innebär många risker som finansmarknaden alla fall kan erbjuda skydd emot.
ett stort hus

Ränterisk

Ett fastighetsbolag har ofta lån - endera från det fastigheten bebyggdes eller efter en stor renovering. I synnerhet om fastigheten har många lån, så är det bra att kartlägga dem och deras räntebindningar.

-

Hitta kontor och boka tid

Ring kontoret och boka tid. Kontoret tar med specialisterna på riskhantering på mötet, så att ditt företag får heltäckande och god betjäning.

Läs mer

Manhattan Bridge i siluett.

Du kan sköta valutaväxlingen och köpet av skydd mot valutarisker själv, när det behövs.

Valuta- och räntehandel på nätet