1. Företag
  2. /
  3. Riskhantering
  4. /
  5. Företagets råvarurisker

Företagets råvarurisker

Är råvarukostnaderna en stor del av företagets totala utgifter? Då exponeras företaget med all sannolikhet mot råvarurisk.
-

Råvaror och riskhantering

Behovet av skydd mot råvarurisker varierar. Stora flygbolag vill skydda sig mot höga bränslekostnader medan en enskild jordbrukare vill säkra priset på sina skördar.

Priset på råvaror bestäms alltid av marknaden och går inte att styra. Med skydd mot råvarurisker hanterar ditt företag prisförändringar lätt och flexibelt. Samtidigt kan det:

  • slå fat ett inköpspris.
  • säkra en budgeterad kurs.
  • hantera lagerrisken.

Vi hjälper ditt företag att hantera effekten av prisförändringar på råvarorna och att minska risken.

Produkter för hanteringen av råvarurisk

Råvarutermin - En råvarutermin är ett kontrakt om att köpa eller sälja en viss råvara till ett förutbestämt pris på ett visst datum. Med en råvarutermin kan företaget undvika risken för eventuella oönskade förändringar i råvarupriserna.

Råvaruoption - Med en råvaruoption får du rätt, men inte skyldighet, att på en förutbestämd dag köpa eller sälja en råvara till ett förutbestämt pris. Genom en råvaruoption kan företaget undvika risken för oönskade prissvängningar utan att ge avkall på eventuella positiva prisförändringar.

Manhattan Bridge i siluett.

Du kan sköta valutaväxlingen och köpet av skydd mot valutarisker själv, när det behövs.

Valuta- och räntehandel på nätet