1. Rahoitusyhtiö

Handelsbanken Rahoitus

Handelsbanken Rahoitus är Handelsbankens finansbolag i Finland
En kvinna och en man går och tittar på båtar.

Handelsbanken Finans - våra produkter

Ikon: Lastbil med skåp.

Handelsbanken finansierar företagets utrustning och maskiner

Bilfinansiering i Handelsbanken


Företagsledningen och kontaktuppgifter

VD
Annika Nordström
010 444 2794
Ekonomichef
Ritva Helenius
010 444 2618
Chefsjurist 
Juha Söderholm
010 444 2623
Kontaktuppgifter:
Östersjögatan 11-13
00180 Helsingfors
PB 900
00101 Helsingfors
FO-nummer: 0112308-8
Tfn 010 444 2200
www.handelsbankenrahoitus.fi
fornamn.efternamn@handelsbanken.fi
Dataskyddsbeskrivning