Ekenäs


-

Personlig service

I Handelsbanken är du kund i ett kontor. I kontoret har du en kontaktperson, som hjälper dig att välja en helhet av ändamålsenliga och mångsidiga banktjänster endera åt dig själv eller åt ditt företag. Att banken är lokal betyder, att du får bättre och snabbare beslut i dina bankärenden. Du träffar beslutsfattaren, inte en budbärare.

Välkommen till oss.


Nyheter från kontoret

Kontakt

Adress
Ystadsgatan 12 B
10600  Ekenäs Raseborg
Telefon
010 444 3540

Tidsbokning

Vi betjänar endast med tidsbokning.

Öppettider
Kontanter
Nej
Swift/BIC
HANDFIHH

Vi betjänar dig

Anders Sandbacka
Kontorschef, Privatkundsansvarig, Företagskundansvarig
010 444 3544