1. Om banken
  2. /
  3. Hållbarhet
  4. /
  5. Banken har haft öppet på alla orter trots pandemin

Banken har haft öppet på alla orter trots pandemin

Coronapandemin har lett till nya verkningssätt. För att undvika smitta har de flesta kundmöten skett på telefon via onlinemöten eller Skype, distansarbete har blivit ett nytt normalt arbetssätt och möten har ersatts med videokonferenser.
Kvinna på gatan framför kontoret

I slutet av våren genomförde SKI, Svenskt Kvalitetsindex, en studie av hur svenska privatpersoner upplever att deras bank hanterat coronakrisen. Handelsbanken fick högst betyg av alla aktörer. Kunderna uppskattade framför allt bankens tillgänglighet – att kontor och mötesplatser varit öppna under pandemin. De var också mycket nöjda med de råd och stöd de fått och upplevde banken som tydlig och transparent i sin kommunikation.

Under pandemin har banken haft öppet på alla orter där det finns kontor. Men för att undvika smitta har många möten istället skett på telefon, via onlinemöten eller Skype. För att göra fysiska möten så trygga som möjligt har flera kontor satt upp plexiglas och golvtejp för att säkra avståndet mellan människor. Ett annat initiativ har varit justerade öppettider för att erbjuda riskgrupper service.  

Annorlunda vardag

Verksamheten har pågått under hela 2020 även om det har varit en annorlunda vardag. Alla hemmamarknader har visat prov på stor flexibilitet, inte minst när det gäller att ta hjälp av digitala lösningar som ger möjligheter att utveckla det personliga mötet och skapa nya affärer. 

Handelsbanken var först bland de stora svenska bankerna att dubblera handlarrum och fördela medarbetarna på olika geografiska platser när pandemin startade. 

Men också andra hemmamarknader valde att dela upp avdelningar, stärka samarbetet mellan syskonkontor eller låta medarbetare jobba på distans.

– Det är av omsorg för våra medarbetare och för att bidra till ökad kunskap om virusets spridning i samhället, vilket i förlängningen också gynnar banken, säger Carina Albiin Svensk, chef för hälsa och arbetsmiljö. 

Finansierar lösningar  

Oavsett hur samhället kommer att se ut efter pandemin står det klart att de ekonomiska och sociala konsekvenserna är omfattande. 

För att lindra de långsiktiga effekterna för näringsliv, samhälle och sjukvård har Handelsbanken Fonder investerat 220 miljoner kronor i en covid-19 obligation utgiven av Nordiska investeringsbanken. Obligationen ska finansiera projekt i de nordiska länderna och Baltikum.