1. Om banken
  2. /
  3. Hållbarhet
  4. /
  5. Klimatpåverkan

Handelsbankens klimatpåverkan

Vi arbetar ständigt med att stoppa och motverka den klimatpåverkan som vår verksamhet har, både direkt och indirekt.
Gröna sommaröarna och blått hav.

Klimatpåverkan till följd av vår verksamhet

Indirekta verkningar

Majoriteten av vår klimatpåverkan i Handelsbanken kommer från affärer vi finansierar och investerar i. Därför är det viktigt att aktivt påverka och ställa krav på hållbarhetsarbetet i de företag vi finansierar och investerar i. Vår målsättning är att skapa en bra avkastning samtidigt som vi verkar för en hållbar framtid.

Direkta verkningar

Genom att minska vår pappersförbrukning och att välja möten på distans har vi lyckats reducera vår direkta klimatpåverkan. Detta har blivit möjligt genom digitala lösningar och nya insikter som vi implementerat i vårt arbetssätt. Vi mäter vår påverkan i alla våra hemmamarknader, vilket representerar 97 procent av våra anställda. Vi arbetar ständigt med att minimera koldioxidutsläpp som genereras genom vår verksamhet och klimatkompenserar för de redovisade koldioxidutsläpp som verksamheten genererar.

Initiativ Handelsbanken-koncernen ställer sig bakom

För att bekämpa klimatförändringar ställer Handelsbankenkoncernen sig bakom ett flertal initiativ och integrerar dem i bankens verksamhet.


För att minska vår miljöpåverkan

Vi strävar efter att bli mer hållbara

Ett tåg i hög fart

Vi ska minimera vår påverkan i enlighet med Parisavtalet och the Sustainable Development Goals och vårt mål är nettonoll utsläpp av växthusgaser så snart det är möjligt och senast 2040. Detta inkluderar utlåning, leasing och investeringar samt den egna verksamheten.

  • Under 2020 minskade Handelsbanken-koncernens totala koldioxidutsläpp med 30 % och utsläppen per anställd med 30 %. Sedan 2013 har bankens årliga koldioxidutsläpp minskat med mer än 10 000 ton koldioxid.
  • Sedan 2013 har den årliga elförbrukningen minskat med 14 800 MWh. Detta motsvarar den genomsnittliga årliga energiförbrukningen för 740 villor.
  • Under 2020 minskade antal tjänsteresor med 72 % och pappersanvändningen med 18 %. Antalet videokonferenser ökade med 153 %.
Man och kvinna cyklar över en bro

Hållbarhet i Handelsbanken

Vårt hållbarhetsarbete täcker hela koncernens verksamhet på alla marknader.

Hållbarhet