1. Om banken
  2. /
  3. Hållbarhet
  4. /
  5. Klimatpåverkan

Handelsbankens klimatpåverkan

Vi strävar efter att undvika både direkt och indirekt klimatpåverkan i vår verksamhet.
Segelbåt till havs, havet är blått och himlen ljusblå.

Klimatpåverkan till följd av vår verksamhet

Indirekta verkningar

Majoriteten av vår klimatpåverkan kommer från företag som vi finansierar och investerar i. Vi för en dialog för att påverka företagen och ställer villkor för deras verksamhet. Vår målsättning är en bra avkastning som uppstår på ett hållbart sätt.

Direkta verkningar

Genom att minska vår pappersförbrukning och hålla möten på distans har vi lyckats reducera vår direkta klimatpåverkan. Vi utnyttjar aktivt digitala lösningar och nya arbetssätt. Vi mäter vår påverkan i våra hemmamarknader, där 97 procent av våra anställda arbetar. Vi strävar ständigt efter att minimera våra koldioxidutsläpp i enlighet med Parisavtalet och FN:s mål för hållbar utveckling.

Projekt där Handelsbankenkoncernen deltar

Handelsbankenkoncernen stöder organisationer som i sitt arbete förebygger klimatförändring. Banken har också undertecknat initiativen för hållbar utveckling.


Bankens klimatarbete

Mot en hållbarare framtid

En vägskylt som visar åt flera olika håll.

Vi utvecklar vårt klimatarbete för att kunna minimera vår klimatpåverkan. Våra medel för att uppnå målet är hög resurseffektivitet, återvinning och att beakta miljöpåverkan vid inköp och resande.

Verksamhetens koldioxidutsläpp minskar i takt med att verkningarna av Parisavtalet blir synliga. Vi kompenserar också för de koldioxidutsläpp som verksamheten generar.

Vad vi gjort de senaste åren

  • År 2019 minskade Handelsbanken-koncernens koldioxidutsläpp med 5 procent, och utsläppen per anställd med 6,5 procent. Sedan 2013 har våra koldioxidutsläpp minskat med knappt 7 100 ton.
  • Sedan 2013 har vår årliga elförbrukning minskat med 12 300 MWh. Detta motsvarar den genomsnittliga årliga energiförbrukningen för 615 egnahemshus.
  • Under 2018 ökade antalet tjänsteresor med tåg i Sverige med 53 procent, i hela koncernen med 7 procent. Också antalet tjänsteresor med flyg sjönk i hela koncernen.