1. Om banken
  2. /
  3. Hållbarhet
  4. /
  5. Sustainability Yearbook

Sustainability Yearbook 2021

Handelsbanken är en av de mest hållbara bankerna i världen
Handelsbankens huvudkontor med en lagerkrans utmärkelse Sustainability Yearbook 2021

Handelsbanken ingår i SAM Sustainability Yearbook 2021

Handelsbanken ingår för femte året i rad i SAM Sustainability Yearbook. Något vi är ensamma om bland nordiska banker och som innebär att vi är bland de mest hållbara bankerna i världen. 

Inkluderingen i SAM Sustainability Yearbook betyder att Handelsbanken hör till de 15 procent av världens banker som har högst betyg avseende hållbarhet.

- Vi arbetar oavbrutet och brett med hållbarhet runt om i banken och att få detta kvitto på arbetet känns väldigt glädjande.Inte minst med tanke på att det handlar om en omfattande undersökning med ett globalt perspektiv och att vi utvärderas och jämförs i ett internationellt sammanhang. Dessutom deltar fler bolag än någonsin i årets undersökning, säger Adam Ersmark, hållbarhetscontroller i Handelsbanken.

Ökat hållbarhetsfokus 2020   

Fokus på hållbarhet i finansbranschen har ökat kraftigt under 2020 och utvecklingen går allt fortare. Handelsbanken är en del av denna utveckling och bedriver ett intensivt arbete på många håll - kring allt från hur vi vill uppfattas av potentiella medarbetare, till nya gröna produkter inom lån, kapitalförvaltning och betalningar.

- Finansiering och investeringar/kapitalförvaltning är avgörande faktorer på vägen mot ett hållbart samhälle. Förväntningarna från våra kunder ökar och i banken arbetar vi ständigt för att kunna erbjuda hållbara och konkurrenskraftiga produkter på området. Vi ser också att olika regelverk spelar en stor roll i den här utvecklingen. Till exempel EU:s gröna taxonomi, som har stor betydelse framöver för hur gröna tillgångar ska klassificeras, säger Adam Ersmark.  

Mer information

I år ingår fler än 7000 företag i analysen för inkludering i SAM Sustainability Yearbook. Utvärderingen bygger på en rad ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarhetskriterier, där företagen får ett totalt hållbarhetsbetyg från 0 till 100 och rankas mot andra företag i samma bransch. Handelsbankens totala betyg är 74. Läs hela rapporten här: