1. Om banken
  2. /
  3. Media
  4. /
  5. Handelsbankenin asiantuntijat

Handelsbankens sakkunniga

Representant för media, om du har frågor, så välj lämplig sakkunnig från listan. Hen kan svara på dina frågor och kommentera sitt eget område.

Bankbranschen och Handelsbanken

Hanne Katrama, chef för Handelsbanken Finland.

Hanne Katrama

Hanne Katrama är landschef för Handelsbanken Finland. Hon kan kommentera den finländska finans- och bankbranschen och dess förändring  på ett allmänt plan. På finska och svenska. 

Tfn 010 444 2201
hanne.katrama@handelsbanken.fi

Nyckelord: finansbranschen, banksektorn, banktjänster.


Makroekonomin

Timo Hirvonen, Handelsbanken Finlands chefsekonom.

Timo Hirvonen

Timo Hirvonen är Handelsbanken Finlands chefsekonom. Han kan kommentera världsekonomin och ekonomin i Finland samt dess fenomen och skeenden. På finska.

Nyckelord: centralbankerna, makroekonomin, inflation, finsk ekonomi, världsekonomin, räntor, politik, utvecklingsmarknaderna, euroområdets ekonomi, hushållen

Tfn +358 40 549 2476
timo.hirvonen@handelsbanken.fi
Twitter: @HirvonenTimoÖppnas i nytt fönster

Janne Ronkanen, Handelsbanken Finlands seniorekonom

Janne Ronkanen

Janne Ronkanen är seniorekonom i Handelsbanken. han kan kommentera den globala och den inhemska ekonomin samt dess fenomen och skeenden.  På finska.

Tfn +358 50 538 0567 
janne.ronkanen@handelsbanken.fi 
Twitter: @RonkanenJanneÖppnas i nytt fönster

Nyckelord: centralbankerna, makroekonomin, inflation, finsk ekonomi, global ekonomi, räntor, politik.


Spara och placera

Mike Peltola, chef för kapitalförvaltningen.

Mike Peltola

Mike Peltola är chef för placerings- och privatförsäljningen. Han kan kommentera sparande och placeringar, ansvarsfulla placeringar och folkkapitalism. På finska och svenska.

Tfn +358 40 588 0225 
mike.peltola@handelsbanken.fi

Nyckelord: kapitalförvaltning, placeringar, sparande, hållbara investeringar, folkkapitalism, placeringsprodukter, placeringsrådgivning.

Martin Ollila, Private Banking, Helsingfors-Alexens kontor.

Martin Ollila

Martin Ollila är Private Banker. Han kan kommentera temat placeringar och sparande och olika lösningar ur kundens synvinkel. På svenska och finska.

Tfn +358 50 523 1597
martin.ollila@handelsbanken.fi

Nyckelord: placeringar, sparande, placeringsprodukter, kapitalförvaltning, placeringsrådgivning.

Päivi Toppari, Private Banker, Helsingfors-Gräsvikens kontor

Päivi Toppari

Päivi Toppari är Private Banker.  Hon kan kommentera teman som rör sparande och placeringar och lösningar ur kundens synvinkel. På finska.

Tfn +358 50 303 9076
paivi.toppari@handelsbanken.fi

Nyckelord: placeringar, sparande, placeringsprodukter, kapitalförvaltning, placeringsrådgivning.


Privat- och företagskunder

Frej Björses, Vasakontoret.

Frej Björses

Frej Björses är kontorschef i Vasa. Han kan kommentera bank- och placeringstjänster på ett allmänt plan ur kundens synvinkel. På svenska och finska.

Tfn +358 50 342 1796 
frej.bjorses@handelsbanken.fi

Nyckelord: banktjänster för privatkunder, placeringar, sparande.

Jukka Kuusala, chef för företagsförsäljningen.

Jukka Kuusala

Jukka Kuusala är chef för företagsförsäljningen. Han kan kommentera utlandshandeln och företagsfinansiering på ett allmänt plan. På finska.

Tfn +358 50 336 6476  
jukka.kuusala@handelsbanken.fi

Nyckelord: utrikeshandel, företagsfinansiering, företagstjänster, företagens ekonomi, världshandeln.