Bankens landstyrelse

Landstyrelsens uppgift är att främja bankens affärsverksamhet och hjälpa banken att nå de mål som har satts upp. Styrelsen representerar en stark kundaspekt i bankens verksamhet.

Koncernchefen utnämner styrelsemedlemmarna på förslag av den finländska organisationen.

Pirjo Repo, ordförande

Pirjo Repo, ordförande

Professionell styrelseledamot

Mikko Pelkonen, personaldirektör

Mikko Pelkonen, medlem

Personaldirektör, Cargotec Abp

Leena Saarinen, styrelseledamot.

Leena Saarinen, ledamot

Styrelseordförande, Verso Food Oy

Hanne Katrama, styrelseledamot.

Hanne Katrama, ledamot

Landschef, Handelsbanken Finland

Pekka Vasankari, Stf kontorschef, Large Corporates

Pekka Vasankari, medlem

Stf kontorschef, Large Corporates, Handelsbanken