1. Om banken
  2. /
  3. Organisationen i Finland
  4. /
  5. Regionbankens styrelse

Regionbanken Finlands styrelse

Regionbanksstyrelsens uppgift är att främja bankens affärsverksamhet och hjälpa banken att nå de mål som har satts upp. Styrelsen representerar en stark kundaspekt i bankens verksamhet.

Koncernchefen utnämner styrelsemedlemmarna på förslag av regionbanken.

Styrelsens medlemmar

Tapio Hakakari, styrelseordförande.

Tapio Hakakari, ordförande

VD, Webstor Oy

Esa Korvenmaa, styrelseledamot.

Esa Korvenmaa, ledamot

Styrelseordförande, Rollock Oy

Mikko Pelkonen, personaldirektör

Mikko Pelkonen, medlem

Personaldirektör, Cargotec Abp

Pirjo Repo, styrelseledamot.

Pirjo Repo, ledamot

Professionell styrelseledamot

Leena Saarinen, styrelseledamot.

Leena Saarinen, ledamot

Styrelseordförande, Verso Food Oy

Pekka Vasankari, personalens representant.

Pekka Vasankari, ledamot

Personalens representant, Handelsbanken

Hanne Katrama, styrelseledamot.

Hanne Katrama, ledamot

Landschef, Handelsbanken Finland