1. Om banken
 2. /
 3. Tillgänglighetsutlåtande för privatkundernas nätbank

Tillgänglighetsutlåtande för nätbanken för privatpersoner

Den finska lagen om tillhandahållande av digitala tjänster kräver, att banken bygger sina nät- och mobiltjänster så, att möjligast många kan använda dem.

I tillgänglighetsutlåtandena kan du läsa om tillgängligheten i våra tjänster. Vi hänvisar till den internationella standarden WCAG 2.1 och tillgänglighetskraven på A- och AA-nivå. Dessa ska vara uppfyllda för att våra tjänster ska uppfylla lagens krav.


Tillgänglighetsanalysens resultat

Ikon: bokstaven i omgiven av en cirkel.

Tillgänglighetsutlåtandet är publicerat 10.11.2020.

Analysen är gjord av en extern, oberoende expert. Nätbanken för privatpersoner uppfyller till stor del tillgänglighetskraven.

Bristerna i nätbanken (förutom placeringstjänsterna) kommer att åtgärdas under år 2021.

Placeringstjänsterna
Placeringstjänsternas rapporter i pdf-format kommer att göras tillgängliga under år 2021.

Placeringstjänsterna kommer att göras tillgängliga i samband med annan utveckling tills hela tjänsten förnyas år 2025.


Navigering, menyer och länkar

 • Det förekommer brister i responsiviteten på några sidor.
  1.4.10 Responsivitet (reflow)
 • Det finns några små brister i navigeringen med tangenter.
  2.1.1 Tangentbord
 • Tidsgränsen har inte höjts från sju till 10 gånger.
  2.2.1 Justerbar tidsgräns
 • Alla länkar är inte gjorda så, att man enkelt kan dra slutsatser om syftet utgående från länktexten, sammanhanget och utseendet.
  2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)
 • Sidförteckning saknas
  2.4.5 Flera olika sätt
 • En del av rubrikerna och etiketterna saknas.
  2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter
 • Alla länkar är inte gjorda så, att man enkelt kan dra slutsatsen om syftet utgående från länktexten, sammanhanget och utseendet.
  3.2.4 Konsekvent identifiering

Språk och innehåll

 • Tilläggsinformation för fält, som ska fyllas i, finns inte inskrivet i fältets namn.
  En del av rubrikerna och etiketterna saknas.
  Alla obligatoriska fält är inte märkta som obligatoriska.
  Innehållet i en tabell kan vara fördelat på flera tabeller, så att kopplingen till tabellrubrikerna inte fungerar. I vissa fall har tabeller använts för det visuella utseendet.
  1.3.1 Information och relationer
 • Alla sidor kan inte förstoras till 200 % i Firefox-webbläsare.
  1.4.4 Förändring av textstorlek
 • Alla felmeddelanden är inte tillgängliga.
  3.3.1 Identifiering av fel
 • Tilläggsinformation för fält, som ska fyllas i, finns inte inskrivet i fältets namn.
  En del av rubrikerna och etiketterna saknas.
  Alla obligatoriska fält är inte märkta som obligatoriska.
  3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner
 • Kodkvaliteten har inte ännu granskats.
  4.1.1 Parsing 
 • Pdf-bilagorna är inte tillgängliga.

Nätbankens nya Kort-sida

Tillgängligheten på Kort-sidan har analyserats separat. Sidan fungerar i sin nuvarande form under övergångsperioden fram till att nätbanken förnyas.

Navigering, länkar och menyer

 • Ifylld text försvinner om man förstorar sidan till 400 %.
  1.4.10 Omflödning (responsivitet)

 • Kalendern fungerar inte med tangentbord.
  2.1.1 Tangentbord

 • Länkar förvarnar inte om de öppnas i nytt fönster
  Knappar förvarnar inte om de öppnas i nytt fönster.
  3.2.1 Vid fokus

 • Länkar förvarnar inte om de öppnas i nytt fönster
  Knappar förvarnar inte om de öppnas i nytt fönster.
  Skärmläsaren läser inte alternativ som är valt eller belopp.
  3.2.4 Konsekvent identifiering
 • Länkar förvarnar inte om de öppnas i nytt fönster.
  Knappar förvarnar inte om de öppnas i nytt fönster.
  Skärmläsaren läser inte alternativ som är valt eller belopp.
  4.1.2 Namn, roll, värde

Språk och innehåll

 • Kalendern fungerar inte med de hjälpmedel en funktionshindrad använder.
  1.1.1 Innehåll som inte är text

 • Skärmläsaren läser inte alternativ som är valt.
  Felmeddelandet är inte kopplat till det fält som felet gäller.
  1.3.1. Information och relationer

 • Färgkontrasten för förhandsvalen är inte tillräcklig.
  1.4.3 Kontrast (minimum)

 • Ifylld text försvinner om man förstorar sidan till 400 %.
  1.4.4 Förändring av textstorlek

 • Länkar förvarnar inte om de öppnas i nytt fönster.
  Knappar förvarnar inte om de öppnas i nytt fönster.
  3.2.2 Vid inmatning


Tillgänglighetsrespons

Man med hörlurar, mikrofon och en dator.

Om du vill kommentera tillgängligheten i våra tjänster, ber vi dig skicka oss ett e-postmeddelande på adressen saavutettavuuspalaute@handelsbanken.fi. Vi svarar inom 14 dagar.

Du kan också lämna din respons genom att fylla i en blankett för tillgänglighetsrespons.

Om du inte är nöjd med vårt svar, kan du skicka en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra FinlandÖppnas i nytt fönster.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
Tfn 0295 016 000 (växel)

tillganglighetskrav.fi (regionförvaltningsverket i Södra Finland)Öppnas i nytt fönster