1. Vahvista-sovelluksen saavutettavuusseloste

Vahvista-sovelluksen saavutettavuusseloste

Den finska lagen om tillhandahållande av digitala tjänster kräver, att banken bygger sina nät- och mobiltjänster så, att möjligast många kan använda dem.

I tillgänglighetsutlåtandena kan du läsa om tillgängligheten i våra tjänster. Vi hänvisar till den internationella standarden WCAG 2.1 och tillgänglighetskraven på A- och AA-nivå. Dessa ska vara uppfyllda för att våra tjänster ska uppfylla lagens krav.


Saavutettavuusanalyysin tulos

Ikoni: i-kirjain ympyrässä.

Saavutettavuusseloste on laadittu 30.6.2021.

Saavutettavuusanalyysi on pankin tekemä. Vahvista-sovellus täyttää saavutettavuusvaatimukset suurimmaksi osaksi.

Vahvista-sovelluksen saavutettavuuspuutteet (lukuun ottamatta vaakasuunnan tukea) tullaan korjaamaan vuoden 2022 aikana.Tillgänglighetsrespons

Man med hörlurar, mikrofon och en dator.

Om du vill kommentera tillgängligheten i våra tjänster, ber vi dig skicka oss ett e-postmeddelande på adressen saavutettavuuspalaute@handelsbanken.fi. Vi svarar inom 14 dagar.

Du kan också lämna din respons genom att fylla i en blankett för tillgänglighetsrespons.

Om du inte är nöjd med vårt svar, kan du skicka en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra FinlandÖppnas i nytt fönster.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
Tfn 0295 016 000 (växel)

tillganglighetskrav.fi (regionförvaltningsverket i Södra Finland)Öppnas i nytt fönster