1. Vahvista-sovelluksen saavutettavuusseloste

Vahvista-sovelluksen saavutettavuusseloste

Den finska lagen om tillhandahållande av digitala tjänster kräver, att banken bygger sina nät- och mobiltjänster så, att möjligast många kan använda dem.

I tillgänglighetsutlåtandena kan du läsa om tillgängligheten i våra tjänster. Vi hänvisar till den internationella standarden WCAG 2.1 och tillgänglighetskraven på A- och AA-nivå. Dessa ska vara uppfyllda för att våra tjänster ska uppfylla lagens krav.


Saavutettavuusanalyysin tulos

Ikoni: i-kirjain ympyrässä.

Saavutettavuusseloste on laadittu 30.6.2021.

Saavutettavuusanalyysi on pankin tekemä. Vahvista-sovellus täyttää saavutettavuusvaatimukset suurimmaksi osaksi.

Vahvista-sovelluksen saavutettavuuspuutteet (lukuun ottamatta vaakasuunnan tukea) tullaan korjaamaan vuoden 2022 aikana.


 • iOS & Android:
  Vaakasuunta ei tuettu.
  1.3.4 Asento
  Jatka-painike käyttöönoton ensimmäisillä kolmella sivuilla ilmoittaa "ei käytössä".
  1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
  1.3.1 Informaatio ja suhteet
  4.1.2 Nimi, rooli, arvo
 • iOS:
  Face-ID:lla vaihdettaessa PIN vahvistamiseen näppäimistö ei toimi oikein vaan lukee nolla.
  1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
  1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • Android:
  Syöttökentissä "kirjautumissivu", "syötä turvaluku" ja "syötä vahvistuskoodi" numero luetaan vasta, kun käyttäjä painaa numeroa.
  1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
  1.3.1 Informaatio ja suhteet
  4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Tillgänglighetsrespons

Man med hörlurar, mikrofon och en dator.

Om du vill kommentera tillgängligheten i våra tjänster, ber vi dig skicka oss ett e-postmeddelande på adressen saavutettavuuspalaute@handelsbanken.fi. Vi svarar inom 14 dagar.

Du kan också lämna din respons genom att fylla i en blankett för tillgänglighetsrespons.

Om du inte är nöjd med vårt svar, kan du skicka en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra FinlandÖppnas i nytt fönster.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
Tfn 0295 016 000 (växel)

tillganglighetskrav.fi (regionförvaltningsverket i Södra Finland)Öppnas i nytt fönster