Tillgänglighetsutlåtande för Bekräfta-appen

Den finska lagen om tillhandahållande av digitala tjänster kräver, att banken bygger sina nät- och mobiltjänster så, att möjligast många kan använda dem.

I tillgänglighetsutlåtandena kan du läsa om tillgängligheten i våra tjänster. Vi hänvisar till den internationella standarden WCAG 2.1 och tillgänglighetskraven på A- och AA-nivå. Dessa ska vara uppfyllda för att våra tjänster ska uppfylla lagens krav.


Tillgänglighetsanalysens resultat

Ikon: bokstaven i omgiven av en cirkel.

Tillgänglighetsutlåtandet är publicerat 30.6.2021. Utlåtandet har uppdaterats 31.1.2022.

Analysen är gjord av banken. Bekräfta-appen uppfyller till stor del tillgänglighetskraven. 

Korrigeringen av bristerna i Bekräfta-appen (förutom landscape) kommer att fortsätta under år 2023.


Navigering, menyer, länkar, språk och innehåll

 • iOS & Android:
  Kan inte använda landscape mode
  1.3.4 Skärmrotering
  Fortsätt-knappen på de tre första sidorna av ibruktagandet visar "ej i bruk".
  1.1.1 Innehåll som inte är text
  1.3.1 Information och relationer
  4.1.2 Namn, roll, värde

 • Android:
  I fälten "inloggningssida", "ange säkerhetstal" och "ange bekräftelsekod" läses numret först då användaren trycker på numret.
  1.1.1 Innehåll som inte är text
  1.3.1 Information och relationer
  4.1.2 Namn, roll, värde

Tillgänglighetsrespons

Man med hörlurar, mikrofon och en dator.

Om du vill kommentera tillgängligheten i våra tjänster, ber vi dig skicka oss ett e-postmeddelande på adressen saavutettavuuspalaute@handelsbanken.fi. Vi svarar inom 14 dagar.

Du kan också lämna din respons genom att fylla i en blankett för tillgänglighetsrespons.

Om du inte är nöjd med vårt svar, kan du skicka en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland Öppnas i nytt fönster.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
Tfn 0295 016 000 (växel)

tillganglighetskrav.fi (regionförvaltningsverket i Södra Finland) Öppnas i nytt fönster