Tillgänglighetsutlåtande för ConfirmationsOn-Line

Den finska lagen om tillhandahållande av digitala tjänster kräver, att banken bygger sina nät- och mobiltjänster så, att möjligast många kan använda dem.

I tillgänglighetsutlåtandena kan du läsa om tillgängligheten i våra tjänster. Vi hänvisar till den internationella standarden WCAG 2.1 och tillgänglighetskraven på A- och AA-nivå. Dessa ska vara uppfyllda för att våra tjänster ska uppfylla lagens krav.


Tillgänglighetsanalysens resultat

Ikon: bokstaven i står i en ring.

Tillgänglighetsutlåtandet är publicerat 21.12.2020.

Analysen är gjord av en extern, oberoende expert. ConfirmationsOn-Line för företag uppfyller till stor del tillgänglighetskraven.

Korrigeringen av ConfirmationsOn-Lines tillgänglighetsbrister kommer att fortsätta under år 2023 i samband med annan utveckling.


Navigering, menyer och länkar

 • Länkarna är inte alltid begripliga.   
 • 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)
 • Ett synligt fokus saknas på flera ställen. 
  2.4.7 Synligt fokus
 • Namnlappar och etiketter är inte konsekventa i sina beteckningar. 
  2.5.3 Etikett i namn (Label in name)
 • Etiketterna har inte kopplats ihop med de fält som ska fyllas i.  
  4.1.2 Namn, roll, värde

Språk och innehåll

 • Beskrivande texter för bilder och grafer saknas. 
  De beskrivande texterna för bilder och grafer är bristfälliga. 
  1.1.1 Innehåll som inte är text
 • Ingen gruppering av innehåll, exempelvis av menyerna. 
  Rubriker har inte kodats som rubriker. 
  Rubrikstrukturen är inte logisk. 
  Listorna har inte kodats som listor. 
  Etiketterna har inte kopplats till de fält de gäller. 
  Instruktionerna för fält som ska fyllas i har inte kopplats till fältet. 
  Formulären har inga undergrupper. 
  Felmeddelandena har inte kopplats till det fält som fyllts i fel. 
  Tabellerna saknar rubriker. 
  Rad- och spaltrubrikerna i tabellerna fungerar inte. 
  1.3.1 Information och relationer
 • Oklarhet vid sparad personbeteckning i inloggningen. 
  1.3.6 Identifiera syfte (Identify purpose)
 • Allt innehåll eller alla sidor kan inte förstoras till 200 %. 
  1.4.4 Förändring av textstorlek
 • Navigeringen med tangenter är inte alltid logisk.  
  2.4.3 Fokusordning
 • Etiketterna har inte kopplats till de fält de gäller. 
  2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter
 • BankID fungerar inte i skärmläsare.   
  3.1 Läsbart
 • Felmeddelandena fungerar inte eller visas inte rätt. 
  3.3.1 Identifiering av fel
 • Etiketter och instruktioner för fält i formulären saknas. 
  Etiketterna har inte kopplats ihop med de fält som ska fyllas i. 
  3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner
 • BankID fungerar inte i skärmläsare. 
  4.1 Kompatibelt
 • Tabeller har använts för att skapa layout, också tabeller i en tabell. 
  Det finns brister i koden så funktionshjälpmedel kan inte identifiera fält och funktioner. 
  4.1.1.Parsning 
 • Användaren måste få information om automatiskt uppdaterat innehåll, som sökresultat, utan att fokus flyttas. 
  4.1.3 Statusmeddelande (Status messages)

Tillgänglighetsrespons

Man med hörlurar, mikrofon och en dator.

Om du vill kommentera tillgängligheten i våra tjänster, ber vi dig skicka oss ett e-postmeddelande på adressen saavutettavuuspalaute@handelsbanken.fi. Vi svarar inom 14 dagar.

Du kan också lämna din respons genom att fylla i en blankett för tillgänglighetsrespons.

Om du inte är nöjd med vårt svar, kan du skicka en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland Öppnas i nytt fönster.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
Tfn 0295 016 000 (växel)

tillganglighetskrav.fi (regionförvaltningsverket i Södra Finland) Öppnas i nytt fönster