Tillgänglighetsutlåtande för e-betalning (nätbetalning)

Den finska lagen om tillhandahållande av digitala tjänster kräver, att banken bygger sina nät- och mobiltjänster så, att möjligast många kan använda dem.

I tillgänglighetsutlåtandena kan du läsa om tillgängligheten i våra tjänster. Vi hänvisar till den internationella standarden WCAG 2.1 och tillgänglighetskraven på A- och AA-nivå. Dessa ska vara uppfyllda för att våra tjänster ska uppfylla lagens krav.


Tillgängligheten i tjänsten

Ikon: check-märke i en cirkel.

Detta tillgänglighetsutlåtande har publicerats 23.8.2020.

Vår e-betalning har sommaren 2020 uppdaterats att uppfylla tillgänglighetskraven (WCAG 2.1.). E-betalningen uppfyller härefter kraven i nivåerna A och AA i WCAG2.1.-standarden med undantag för justeringen av tidsbegränsningar.

Icke-tillgängligt innehåll

WCAG 21, punkt 2.2.1 Justerbar tidsgräns - Sessionen för e-betalning kan inte förlängas, för den är kopplad till sessionen i nätbutiken. Därför tillämpas undantaget i standarden: Tidsgränsen har avgörande betydelse och att förlänga den skulle göra hela aktiviteten ogiltig.


Tillgänglighetsrespons

Man med hörlurar, mikrofon och en dator.

Om du vill kommentera tillgängligheten i våra tjänster, ber vi dig skicka oss ett e-postmeddelande på adressen saavutettavuuspalaute@handelsbanken.fi. Vi svarar inom 14 dagar.

Du kan också lämna din respons genom att fylla i en blankett för tillgänglighetsrespons.

Om du inte är nöjd med vårt svar, kan du skicka en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland Öppnas i nytt fönster.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
Tfn 0295 016 000 (växel)

tillganglighetskrav.fi (regionförvaltningsverket i Södra Finland) Öppnas i nytt fönster