Tillgänglighetsutlåtande för nätbanken för företag

Den finska lagen om tillhandahållande av digitala tjänster kräver, att banken bygger sina nät- och mobiltjänster så, att möjligast många kan använda dem.

I tillgänglighetsutlåtandena kan du läsa om tillgängligheten i våra tjänster. Vi hänvisar till den internationella standarden WCAG 2.1 och tillgänglighetskraven på A- och AA-nivå. Dessa ska vara uppfyllda för att våra tjänster ska uppfylla lagens krav.


Tillgänglighetsanalysens resultat

Ikon: check-märke i en cirkel.

Tillgänglighetsutlåtandet är publicerat 10.11.2020.

Analysen är gjord av en extern, oberoende expert. Nätbanken för privatpersoner uppfyller till stor del tillgänglighetskraven.

Korrigeringen av tillgänglighetsbristerna  i nätbanken (förutom placeringstjänsterna) kommer att fortsätta under år 2023.

Placeringstjänsternas rapporter i pdf-format kommer att göras tillgängliga under år 2023.


Tillgänglighetsanalysens resultat

Navigering, menyer och länkar

Sidförteckning saknas
2.4.5 Flera olika sätt

Placeringstjänsterna är inte tillgängliga.

Språk och innehåll

Pdf-bilagorna är inte tillgängliga.
1.3.1 Information och relationer

Alla felmeddelanden är inte tillgängliga.
3.3.1 Identifiering av fel


Tillgänglighetsrespons

Man med hörlurar, mikrofon och en dator.

Om du vill kommentera tillgängligheten i våra tjänster, ber vi dig skicka oss ett e-postmeddelande på adressen saavutettavuuspalaute@handelsbanken.fi. Vi svarar inom 14 dagar.

Du kan också lämna din respons genom att fylla i en blankett för tillgänglighetsrespons.

Om du inte är nöjd med vårt svar, kan du skicka en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland Öppnas i nytt fönster.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
Tfn 0295 016 000 (växel)

tillganglighetskrav.fi (regionförvaltningsverket i Södra Finland) Öppnas i nytt fönster