Tillgänglighetsutlåtande för GlobalOn-Line

Den finska lagen om tillhandahållande av digitala tjänster kräver, att banken bygger sina nät- och mobiltjänster så, att möjligast många kan använda dem.

I tillgänglighetsutlåtandena kan du läsa om tillgängligheten i våra tjänster. Vi hänvisar till den internationella standarden WCAG 2.1 och tillgänglighetskraven på A- och AA-nivå. Dessa ska vara uppfyllda för att våra tjänster ska uppfylla lagens krav.


Tillgänglighetsanalysens resultat

Ikon: bokstaven i omgiven av en cirkel.

Tillgänglighetsutlåtandet är publicerat 22.12.2020.

Analysen är gjord av en extern, oberoende expert. GlobalOn-Line för företag uppfyller till stor del tillgänglighetskraven.

Korrigeringen av  GlobalOn-Lines tillgänglighetsbrister kommer att fortsätta under år 2023.


Navigering, menyer och länkar

 • Man kan inte ange datum med tangentbordet.
 • 2.1.1 Tangentbord
 • Man kan inte ange datum med tangentbordet.
  2.1.2 Ingen tangentbordsfälla
 • Begripliga länkar
  2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)
 • Fokusering bara med mus
  3.2.1 Vid fokus
 • Länkar/knappar har ingen information.
  Etiketterna har inte kopplats ihop med de fält som ska fyllas i.
  De informativa koderna för menyer och knappar saknas.
  De öppningsbara menyerna kan inte identifieras och den öppnade menyn saknar etikett.
  4.1.2 Namn, roll, värde

Språk och innehåll

 • En beskrivning av bilder och grafer saknas.
  Beskrivningarna av bilder och grafer är bristfälliga.
  1.1.1 Innehåll som inte är text.
 • Grupperingen av innehåll, exemplevis menyer, saknas.
  Rubriker har inte kodats som rubriker.
  Rubrikstrukturen är inte logisk.
  Listor är inte kodade som listor.
  Textstycken är inte separerade från varandra som stycken.
  Etiketterna har inte kopplats ihop med de fält som ska fyllas i.
  Instruktionerna för fält som ska fyllas i har inte kopplats till fälten.
  Formulär har inte grupperats till mindre helheter.
  Felmeddelandet har inte kopplats till det fält som är fel ifyllt.
  Tabellernas rubriker saknas.
  Rad- och spaltrubrikerna i tabellerna fungerar inte.
  1.3.1 Information och relationer
 • Oklarhet vid sparad personbeteckning i inloggningen.
  1.3.6 Identifiera syfte (Identify purpose)
 • Tjänstens länkar har särskilts från resten av texten med enbart färg.
  1.4.1 Användning av färger
 • Bakgrundsfärgen och -ljuset bakom texten är inte tillräckliga.
  1.4.3 Kontrast (minimum)
 • Alla sidor/innehåll kan inte förstoras till 200 %.
  1.4.4 Förändring av textstorlek
 • Knapparnas och länkarnas färgkontrast till det omgivande innehållet är inte tillräckligt stor.
  Färgkontrasterna i knappar och diagram är inte tillräckligt stora.
  1.4.11 Kontrast som inte rör text (Non-text contrast)
 • Hjälpinstruktionernas tabbordning är oklar och förlorad fokus.
  Navigeringen med tangentbord följer inte alltid den logiska ordningen.
  När nytt innehåll öppnas, ska fokus flyttas till följande tabbsteg.
  2.4.3 Fokusordning
 • Etiketterna har inte kopplats ihop med de fält som ska fyllas i.
  2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter 
 • BankID fungerar inte i skärmläsare. 
  3.1 Läsbart
 • Det finns engelskspråkigt innehåll i delar av tjänsten.
  3.1.2 Språk för del av sida
 • Ett val kan göras enbart med musen.
  3.2.2 Vid inmatning
 • Felmeddelandena fungerar inte eller visas inte.
  3.3.1 Identifiering av fel
 • Etiketter och instruktioner för fält i formulär saknas.
  Etiketterna har inte kopplats ihop med de fält som ska fyllas i.
  3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner
 • Beskrivningen av fel och ett eventuellt förslag till korrigering saknas.
  3.3.3 Förslag vid felhantering
 • BankID fungerar inte i skärmläsare.
  4.1 Kompatibelt
 • Tabeller har använts för att skapa sidans utseende, också har använts tabeller inne i en tabell.
  Det finns brister i koden, som gör att funktionshjälpmedel inte kan identifiera fält och funktioner.
  4.1.1 Parsing
 • Användaren ska få information om innehåll som uppdateras automatiskt, som exempelvis sökresultat, utan att fokus förflyttas.
  4.1.3 Statusmeddelande (Status messages)

Tillgänglighetsrespons

Man med hörlurar, mikrofon och en dator.

Om du vill kommentera tillgängligheten i våra tjänster, ber vi dig skicka oss ett e-postmeddelande på adressen saavutettavuuspalaute@handelsbanken.fi. Vi svarar inom 14 dagar.

Du kan också lämna din respons genom att fylla i en blankett för tillgänglighetsrespons.

Om du inte är nöjd med vårt svar, kan du skicka en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland Öppnas i nytt fönster.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
Tfn 0295 016 000 (växel)

tillganglighetskrav.fi (regionförvaltningsverket i Södra Finland) Öppnas i nytt fönster