Tillgänglighetsutlåtande för Handelsbankens öppna sidor

Den finska lagen om tillhandahållande av digitala tjänster kräver, att banken bygger sina nät- och mobiltjänster så, att möjligast många kan använda dem.

I tillgänglighetsutlåtandena kan du läsa om tillgängligheten i våra tjänster. Vi hänvisar till den internationella standarden WCAG 2.1 och tillgänglighetskraven på A- och AA-nivå. Dessa ska vara uppfyllda för att våra tjänster ska uppfylla lagens krav.


Tillgänglighetsanalysens resultat

Ikon: bokstaven i omgiven av en cirkel.

Tillgänglighetsutlåtandet är publicerat 11.12.2020 och senast uppdaterat 14.2.2023.

Banken har själv gjort tillgänglighetsanalysen. Handelsbanken.fi-sidorna uppfyller till stor del tillgänglighetskraven.

Korrigeringen av tillgänglighetsbristerna kommer att fortsätta under år 2023.


Navigering, menyer och länkar

 • Bildlänkar saknar alternativ text.
  Samma länktext används för flera olika destinationer.
  2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)
 • Ett ARIA-attribut har angetts som inte stöds av den här typen av element.
  Länk saknar ett textalternativ.
  Inbyggd ram saknar textalternativ.
  4.1.2 Namn, roll, värde
 • Behållarelement är tomt.
  5.2.5 Inte hindrande 

Språk och innehåll

 • Bilder saknar alternativ text.
  Länkar nära varandra går till samma sida.
  1.1.1 Innehåll som inte är text
 • Vissa videor saknar undertext.
  1.2.2 Undertexter
 • Det saknas text i rubriker.
  1.3.1. Information och relationer
 • Text klipps av när den storlekändras.
  1.4.4 Förändring av textstorlek
 • Rubriker är inte strukturerade
  2.1 Tillgänglighet via tangentbord 

Tillgänglighetsrespons

Man med hörlurar, mikrofon och en dator.

Om du vill kommentera tillgängligheten i våra tjänster, ber vi dig skicka oss ett e-postmeddelande på adressen saavutettavuuspalaute@handelsbanken.fi. Vi svarar inom 14 dagar.

Du kan också lämna din respons genom att fylla i en blankett för tillgänglighetsrespons.

Om du inte är nöjd med vårt svar, kan du skicka en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland Öppnas i nytt fönster.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
Tfn 0295 016 000 (växel)

tillganglighetskrav.fi (regionförvaltningsverket i Södra Finland) Öppnas i nytt fönster