ResearchOn-Lines tillgänglighetsutlåtande

Den finska lagen om tillhandahållande av digitala tjänster kräver, att banken bygger sina nät- och mobiltjänster så, att möjligast många kan använda dem.

I tillgänglighetsutlåtandena kan du läsa om tillgängligheten i våra tjänster. Vi hänvisar till den internationella standarden WCAG 2.1 och tillgänglighetskraven på A- och AA-nivå. Dessa ska vara uppfyllda för att våra tjänster ska uppfylla lagens krav.


Tillgängligheten i tjänsten

Ikon: bokstaven i omgiven av en cirkel.

Tillgänglighetsutlåtandet är publicerat 29.12.2020. Utlåtandet har uppdaterats 7.2.2022.

Banken har själv gjort tillgänglighetsanalysen. Research-On-Line uppfyller till stor del tillgänglighetskraven. 

Korrigeringen av tillgänglighetsbristerna kommer att fortsätta under år 2023.


Språk och innehåll

  • Samma ID används av flera element
    4.1.1 Parsing

Tillgänglighetsrespons

Man med hörlurar, mikrofon och en dator.

Om du vill kommentera tillgängligheten i våra tjänster, ber vi dig skicka oss ett e-postmeddelande på adressen saavutettavuuspalaute@handelsbanken.fi. Vi svarar inom 14 dagar.

Du kan också lämna din respons genom att fylla i en blankett för tillgänglighetsrespons.

Om du inte är nöjd med vårt svar, kan du skicka en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland Öppnas i nytt fönster.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
Tfn 0295 016 000 (växel)

tillganglighetskrav.fi (regionförvaltningsverket i Södra Finland) Öppnas i nytt fönster