1. Privat
  2. /
  3. Barn och unga
  4. /
  5. Bankkonto åt barnet

Bankkonto åt barnet

Barnets eget bankkonto kan användas både för sparande och som lönekonto för inkomster från sommararbete. Ett kort kan också anslutas till kontot.
En ung man och hans mamma.

Till ett barn kan du öppna

När barnet blir äldre kan barnet få ett kort och också mobil- och nätbank.


När du vill öppna ett konto åt barnet

Barnets eget konto - för daglig användning och sparande

Kontoret är rätt plats när det är dags att öppna ett konto åt en minderårig. Kontot kan öppnas för sparande eller för daglig användning. Förutom kontot kan barnet behöva ett betalkort för kontantuttag eller små inköp. Allt sköts på samma gång på kontoret. Där får ni vid behov också råd i användningen av nät- och mobilbanken.

För att öppna ett konto behövs båda föräldrarnas underskrift antingen på kontoret eller med fullmakt. Kontoavtalet kan också undertecknas i nätbankenÖppnas i nytt fönster.

Kom ihåg

  • Föräldrarna och barnen tillsammans till kontoret
  • Alla ska ha pass eller identitetskort med sig
  • Kontona syns i föräldrarnas nätbank

Ikon: Lysande glödlampa.

Tillsammans med föräldrarna

Föräldrarna ansvarar för minderåriga barns bankärenden

Föräldrarna ansvarar för barnets banktjänster. Intressebevakarna, vanligen föräldrarna, sköter tillsammans barnets penningärenden tills barnet är myndigt. Barnet har dock rätt att bli underrättad om banktjänsterna.

Vad händer när barnet blir äldre?

En 15-åring har större ansvar för bankärenden. En 18-årig är redan myndig och bestämmer själv över sina pengar. Föräldrarna har inte längre dispositionsrätt till ett myndigt barns konto och pengar. Både den unga och föräldrarna gör klokt i att ställa in sig på dessa förändringar.

Banktjänster för 15-åringar
Banktjänster för 18-åringar
Liten pojke håller en glasburk

Spara till ett Mål åt barnet 

Mål är en enkel och flexibel sparform när du vill långtidsspara åt barnet - målet är en bestämd tidpunkt, kanske när barnet blir myndigt eller skaffar sin första bostad.

Sparavtalet Mål