1. Privat
  2. /
  3. Barn och unga
  4. /
  5. Unga vuxna

Banktjänster för unga vuxna

När du är ung, händer det så många saker i livet. Vi vill vara med i svängarna.
Unga sitter i en restaurang.

Banktjänsterna i vardagen

En ung kvinna sitter på bryggan och har en surfplatta i famnen.

Bankkonto, bankkort och mobil- och nätbanken är bra verktyg för att få vardagen att löpa. Nätbankskoderna behövs också i många andra nättjänster, inte bara i nätbanken och inte heller bara för att betala utan också för att identifiera dig.

Konto och kort och mobil- och nätbanken är avgiftsfria tills du fyller 27 år.

Besök kontoret, så går vi tillsammans igenom dina banktjänster och ser till att de svarar mot de behov du har idag.

Hitta bankkontor

Börja spara

En ung man och kvinna studerar något på datorn.
Kanske du redan har lite sparade pengar, men nu är det hög tid att börja spara regelbundet. Ju tidigare du börjar, desto mera får du sparat. Fastän du är ung, så är det bra att börja fundera på pensionen. När du sparar på lång sikt behöver du inte spara stora summor i månaden.
Börja spara

Lånetjänster för unga

Studielån

För studielånet behöver du statsborgen. Borgensansökan gör du på nätet på kela.fi och för det behöver du dina nätbankskoder. När du har fått borgensbeslutet, kan du anhålla om studielån i nätbanken.

Studielån

Bostadssparande och lån med BSP

Det är viktigt att börja BSP-spara tidigast möjligt. Du får en bra ränta på ditt sparande. När det blir aktuellt att skaffa bostaden, kan du ansöka om ett BSP-lån.

BSP till första bostaden
En kvinna pekar på en ritning.

Börja med en liten summa  

Mål är ett flexibelt alternativ när du sparar långsiktigt, i synnerhet om ditt mål ska förverkligas vid en speciell tidpunkt, som en större anskaffning eller en lång resa.

Sparavtalet Mål