Prislista för kort

Detta är en prislista för de vanligaste korttjänsterna. En fullständig prislista finns i våra kontor.
Vår prissättning baserar sig på kundspecifika priser. Prislistan är i kraft tillsvidare.

Handelsbanken Debit

Månadsavgift 2,50 euro

Automatuttag i euro inom EU, 3 uttag/mån./kort

0,00 euro
Fler än 3 uttag 1,00 euro/uttag
Övriga uttag 2,90 euro + 2,90 %
Saldo- och transaktionsförfrågan i Otto.-automaterna 1,00 euro
Handelsbanken Debit

Handelsbanken Credit

Årsavgift

70,00 euro

Årsavgift för parallellkort med solidariskt ansvar 0,00 euro
Årsavgift för parallellkort

0,00 euro

Automatuttag

0,00 euro

Ränta

3 mån. euribor + 10 % och minimiamortering 5 %,
dock minst 30 euro

Kontoskötselavgift

0,00 euro

Den effektiva räntan är 17,65 % då den räntefria betalnings­tid tas i beaktande, kreditbeloppet är 2 000 euro, kreditens nominella ränta 9,677% (1.6.2019) och de övriga kredit­kostnaderna följer basvillkoren. Den effektiva räntan har räknats med antagandet att kreditens nominella ränta och avgifterna är oförändrade under hela lånetiden. Krediten be­viljas av Svenska Handelsbanken (publ), filialverksamheten i Finland, adress Östersjögatan 11-13, Helsingfors.


Platinum (Handelsbanken Credit + Platinumpaketet)

Årsavgift

Credit-kortet 70,00 euro/år och Platinumpaketet 320 euro/år

Årsavgift för parallellkort med solidariskt ansvar

0,00 euro

Årsavgift för parallellkort

0,00 euro

Automatuttag

0,00 euro

Ränta

3 mån. euribor + 10 % och minimiamortering 5 %,
dock minst 30 euro

Kontoskötselavgift 0,00 euro
Handelsbanken Platinum
Den effektiva räntan är 13,04 % då den räntefria betalnings­tid tas i beaktande, kreditbeloppet är 5 000 euro, kreditens nominella ränta 9,677% (1.6.2019) och de övriga kreditkos­tnaderna följer basvillkoren. Den effektiva räntan har räknats med antagandet att kreditens nominella ränta och avgifterna är oförändrade under hela lånetiden.Krediten beviljas av Handelsbanken Finans Abp, Östersjögatan 11-13, Helsingfors.

Handelsbanken Credit/Debit

Årsavgift

70,00 euro

Årsavgift för parallellkort

0,00 euro

Automatuttag med Debit-kort i euro inom EU, 3 uttag/mån./kort

0,00 euro
Fler än 3 uttag med Debit-kort 1,00 euro/uttag
Övriga uttag med Debit-kort 2,90 euro + 2,9 %

Uttag från kreditkonto i automat eller girering

0,00 euro

Ränta 3 kk euribor + 10 %
Kontoskötselavgift om krediten har utnyttjats

0,00 euro

Den effektiva räntan är 17,65 % då den räntefria betalnings­tid tas i beaktande, kreditbeloppet är 2 000 euro, kreditens nominella ränta 9,677% (1.6.2019) och de övriga kredit­kostnaderna följer basvillkoren. Den effektiva räntan har räknats med antagandet att kreditens nominella ränta och avgifterna är oförändrade under hela lånetiden. Krediten be­viljas av Svenska Handelsbanken (publ), filialverksamheten i Finland, adress Östersjögatan 11-13, Helsingfors.

Handelsbanken Online Debit

Månadsavgift 3,00 euro
Månadsavgift för kunder under 27 år 0,00 euro
Automatuttag i euro inom EU, 3 uttag/mån./kort 0,00 euro
Fler än 3 uttag 1,00 euro/uttag
Övriga uttag 2,90 euro + 2,90 %
Saldo- och transaktionsförfrågan i Otto.-automaterna 1,00 euro
Handelsbanken Online Debit