Prislista för kort

Detta är en prislista för de vanligaste korttjänsterna. En fullständig prislista finns i våra kontor.
Vår prissättning baserar sig på kundspecifika priser. Prislistan är i kraft tillsvidare.

Priser för korten och tilläggstjänsterna

Handelsbanken Debit

Månadsavgift 2,50 euro

Automatuttag i euro inom EU, 3 uttag/mån./kort

0,00 euro
Fler än 3 uttag 1,00 euro/uttag
Övriga uttag 2,90 euro + 2,90 %
Saldo- och transaktionsförfrågan i Otto.-automaterna 1,00 euro
Handelsbanken Debit

Handelsbanken Credit

Årsavgift

70,00 euro

Årsavgift för parallellkort med solidariskt ansvar 0,00 euro
Årsavgift för parallellkort

0,00 euro

Automatuttag

0,00 euro

Ränta

3 mån. euribor + 10 % och minimiamortering 5 %,
dock minst 30 euro

Kontoskötselavgift

0,00 euro

Den effektiva räntan är 17,47 % då kreditbeloppet är 2 000 euro, kreditens nominella ränta 9,522 % (1.9.2020) och de övriga kreditkostnaderna följer basvillkoren.  Den effektiva räntan har räknats med antagandet att kreditens nominella ränta och avgifterna är oförändrade under hela lånetiden. Krediten be­viljas av Svenska Handelsbanken (publ), filialverksamheten i Finland, adress Östersjögatan 11-13, Helsingfors.


Platinum (Handelsbanken Credit + Platinumpaketet)

Årsavgift

Credit-kortet 70,00 euro/år och Platinumpaketet 320 euro/år

Årsavgift för parallellkort med solidariskt ansvar

0,00 euro

Årsavgift för parallellkort

0,00 euro

Automatuttag

0,00 euro

Ränta

3 mån. euribor + 10 % och minimiamortering 5 %,
dock minst 30 euro

Kontoskötselavgift 0,00 euro
Handelsbanken Platinum

Den effektiva räntan är 17,47 % då kreditbeloppet är 2 000 euro, kreditens nominella ränta 9,522 % (1.9.2020) och de övriga kreditkostnaderna följer basvillkoren. Den effektiva räntan har räknats med antagandet att kreditens nominella ränta och avgifterna är oförändrade under hela lånetiden.Krediten beviljas av Handelsbanken Finans Abp, Östersjögatan 11-13, Helsingfors.


Handelsbanken Credit/Debit

Årsavgift

70,00 euro

Årsavgift för parallellkort

0,00 euro

Automatuttag med Debit-kort i euro inom EU, 3 uttag/mån./kort

0,00 euro
Fler än 3 uttag med Debit-kort 1,00 euro/uttag
Övriga uttag med Debit-kort 2,90 euro + 2,9 %

Uttag från kreditkonto i automat eller girering

0,00 euro

Ränta 3 kk euribor + 10 %
Kontoskötselavgift om krediten har utnyttjats

0,00 euro

Den effektiva räntan är 17,47 % då kreditbeloppet är 2 000 euro, kreditens nominella ränta 9,522 % (1.9.2020) och de övriga kreditkostnaderna följer basvillkoren. Den effektiva räntan har räknats med antagandet att kreditens nominella ränta och avgifterna är oförändrade under hela lånetiden. Krediten be­viljas av Svenska Handelsbanken (publ), filialverksamheten i Finland, adress Östersjögatan 11-13, Helsingfors.


Handelsbanken Online Debit

Månadsavgift 3,00 euro
Månadsavgift för kunder under 27 år 0,00 euro
Automatuttag i euro inom EU, 3 uttag/mån./kort 0,00 euro
Fler än 3 uttag 1,00 euro/uttag
Övriga uttag 2,90 euro + 2,90 %
Saldo- och transaktionsförfrågan i Otto.-automaterna 1,00 euro
Handelsbanken Online Debit