Prislista för kort

Detta är en prislista för korttjänsterna.
Vår prissättning baserar sig på kundspecifika priser. Prislistan är i kraft tillsvidare.

Priser för korten och tilläggstjänsterna

Handelsbanken Debit

Månadsavgift 2,50 euro

Kontantuttag i automat inom EES, 3 uttag/mån./kort

0,00 euro
Fler än 3 kontantuttag i automat 1,00 euro/uttag
Kontantuttag i automat utanför EES 2,90 euro + 2,90 %
Saldoförfrågan i automaterna 1,00 euro
Kontantuttag vid butikskassan 0,50 euro/uttag
Handelsbanken Debit

Handelsbanken Credit

Årsavgift

70,00 euro

Årsavgift för parallellkort med solidariskt ansvar 0,00 euro
Årsavgift för parallellkort

0,00 euro

Kontantuttag i euro i automat inom EES

0,00 euro

Valutauttag samt uttag i euro utanför EES 0,00 euro
Ränta

3 mån. euribor + 10 % 

Kontoskötselavgift

0,00 euro

Den effektiva räntan är 17,41 % då kreditbeloppet är 2 000 euro, kreditens nominella ränta 9,467 % (1.3.2021) och de övriga kreditkostnaderna följer basvillkoren.  Den effektiva räntan har räknats med antagandet att kreditens nominella ränta och avgifterna är oförändrade under hela lånetiden. Krediten be­viljas av Svenska Handelsbanken (publ), filialverksamheten i Finland, adress Östersjögatan 11-13, Helsingfors.


Platinum (Handelsbanken Credit + Platinumpaketet)

Årsavgift

Credit-kortet 70,00 euro/år och Platinumpaketet 320 euro/år

Årsavgift för parallellkort med solidariskt ansvar

0,00 euro

Årsavgift för parallellkort

0,00 euro

Kontantuttag i euro i automat inom EES

0,00 euro

Valutauttag samt uttag i euro utanför EES 0,00 euro
Ränta

3 mån. euribor + 10 % 

Kontoskötselavgift 0,00 euro
Handelsbanken Platinum

Den effektiva räntan är 17,41 % då kreditbeloppet är 2 000 euro, kreditens nominella ränta 9,467 % (1.3.2021) och de övriga kreditkostnaderna följer basvillkoren.  Den effektiva räntan har räknats med antagandet att kreditens nominella ränta och avgifterna är oförändrade under hela lånetiden.Krediten beviljas av Handelsbanken Finans Abp, Östersjögatan 11-13, Helsingfors.


Handelsbanken Credit/Debit

Årsavgift

70,00 euro

Årsavgift för parallellkort

0,00 euro

Kontantuttag i automat med Debit-kort inom EES, 3 uttag/mån./kort

0,00 euro
Fler än 3 uttag med Debit-kort 1,00 euro/uttag
Kontantuttag i automat med Debit-kort utanför EES 2,90 euro + 2,9 %

Kontantuttag i euro i automat med Credit-kort inom EES

0,00 euro

Valutauttag samt uttag i euro med Credit-kort utanför EES 0,00 euro
Ränta 3 kk euribor + 10 %
Kontoskötselavgift

0,00 euro

Den effektiva räntan är 17,41 % då kreditbeloppet är 2 000 euro, kreditens nominella ränta 9,467 % (1.3.2021) och de övriga kreditkostnaderna följer basvillkoren. Den effektiva räntan har räknats med antagandet att kreditens nominella ränta och avgifterna är oförändrade under hela lånetiden. Krediten be­viljas av Svenska Handelsbanken (publ), filialverksamheten i Finland, adress Östersjögatan 11-13, Helsingfors.


Handelsbanken Online Debit

Månadsavgift 3,00 euro
Månadsavgift för kunder under 27 år 0,00 euro
Kontantuttag i automat inom EES, 3 uttag/mån./kort 0,00 euro
Fler än 3 uttag 1,00 euro/uttag
Kontantuttag i automat utanför EES 2,90 euro + 2,90 %
Saldoförfrågan i automaterna 1,00 euro
Handelsbanken Online Debit

Korttjänster, gemensamma priser

Förnyat kort (inte vid giltighetstidens utgång) 10,00 euro/st.
Leverans av PIN-kod per post 10,00 euro
Val av PIN-kod i nätbanken 0,00 euro
Kontrollering av PIN-kod i nätbanken 0,00 euro
Hittelön för kort 8,50 euro
Provision för återtagning av kort 120,00 euro
Snabbleverans (kort/pin) högst 120,00 euro
Faktura- och verifikatkopier 10 euro/st.
Faktura- och verifikatkopier för Credit-kort som beviljats före 25.1. Priset gäller t.o.m. 1.5.2021. 5,00 euro
Skriftliga utredningar 150 euro/påbörjad timme
Skriftliga utredningar för Credit-kort som beviljats före 25.1. Priset gäller t.o.m. 1.5.2021. 20,00 euro/påbörjad timme

Ytterligare till kreditkort

Betalningsarrangemang 5,00 euro
Utredning av kortinnehavarens ändrade kontaktuppgifter 10,00 euro
Extra ränte- eller saldointyg 10,00 euro
Påminnelse om övertrassering 15,00 euro
Påminnelse om betalningar som förfallit 5,00 euro
Lounge-betalning (gäst/extra besök) 28,00 euro