Spärra ditt kort

Spärra kortet genast om du har förlorat kortet eller om det blivit stulet. Spara spärrtjänstens nummer i din telefon.

Så här spärrar du ditt kort

Handelsbanken förnyar alla bank- och kreditkort under våren 2021. Också telefonnumret till spärrtjänsten ändras. Under övergångstiden fram till att alla kort förnyats har vi två telefonnummer till spärrtjänsten.

Spärra ett kort som beviljats före 25.1.2021

Du kan spärra kortet eller nätbanken genom att ringa

+358 (0)20 333  

Samtal från fast telefon kostar 0,0835 euro/samtal + 0,0702 euro/min. och från mobiltelefon 0,0835 euro/samtal + 0,1717 euro/min.

Spärra ett kort som beviljats efter 25.1.2021 

Du kan spärra kortet genom att ringa

+358 (0)9 4272 2772

Samtalspris lna/msa.

Spara det korrekta numret till spärrtjänsten i din telefon och spärra kortet genast om 

  • kortet har förlorats eller blivit stulet
  • du märker att obehöriga inköp har gjorts med kortet.