1. Privat
  2. /
  3. Konton, kort och betalningar
  4. /
  5. Eurobetalningar

Välj lätt sätt att betala eurobetalningar

Välj det lämpligaste sättet att betala fakturor och girera.
Kvinna sitter framför laptop och funderar

Fakturor betalar du i mobil- eller nätbanken. Om du betalar till ett land utanför eurozonen eller i någon annan valuta än euro hanteras betalningen som en utlandsbetalning. Nätbanken identifierar automatiskt om det är fråga om en euro-/SEPA-betalning eller en utlandsbetalning.
Ikon: Siffran ett.

Snabba betalningar

När du överför pengar eller betalar en faktura från ditt konto till ett annat konto i Handelsbanken kommer pengarna direkt in på mottagarens konto. Om du betalar till en annan bank, gör det före klockan 13 så överförs pengarna till mottagaren ännu samma dag. En betalning gjord efter kl. 13 finns på mottagarens konto följande vardag.
Ikon: Siffran två.

Sköt betalningarna lätt

I mobil- och nätbanken lönar det sig att utnyttja betalningsunderlagen så slipper du fylla i samma uppgifter på nytt gång på gång.

I mobilbanken kan du skanna streckkoden med kameran. Uppgifterna om betalningen överförs sedan till mobilbanken.
Ikon: Siffran tre.

E-fakturan lättast

Det är enklast att beställa e-faktura av faktureraren. Du väljer själv för varje fakturerare om betalningen automatiskt ska debiteras ditt konto eller om du bekräftar den. Samtidigt kan du ändra debiteringskontot, beloppet och förfallodagen. Du kan beställa ett meddelande om ny e-faktura till din mobilbank.

SEPA expressbetalning

Euroområdet har tagit i bruk den nya SEPA expressbetalningen, som förmedlar en betalning i det närmaste i realtid.

Tillsvidare tar Handelsbanken Finland bara emot SEPA expressbetalningar.


Landsspärr för betalningar

I nätbanken kan du spärra olika länder för utlandsbetalning. Funktionen heter ”Ändra landsspärren för betalningarna” och du hittar en länk till den på sidan Betalningar i nätbanken. Öppna spärren bestående endast för de länder till vilka du skickar betalningar ofta. Öppna de övriga länderna endast vid behov och spärra dem efter betalningen. I mobilbanken kan du endast betala till finländska konton.
Puhelin kädessä ja mobiilipankin näyttö avattuna

Betala bekvämt i mobilbanken

I mobilbanken kan du använda swipe på kontolistan för att för att kopiera kontonummer eller betala från konto. Du kan betala med skanning av fakturans streckkod, då informationen flyttar till betalningen.

Betala i mobilbanken