1. Privat
  2. /
  3. Konton, kort och betalningar
  4. /
  5. Eurobetalningar

Välj lätt sätt att betala eurobetalningar

Välj det lämpligaste sättet att betala fakturor och girera.
Kvinna sitter framför laptop och funderar

Fakturor betalar du i mobil- eller nätbanken. Om du betalar till ett land utanför eurozonen eller i någon annan valuta än euro hanteras betalningen som en utlandsbetalning. Nätbanken identifierar automatiskt om det är fråga om en euro-/SEPA-betalning eller en utlandsbetalning.
Ikon: Siffran ett.

Snabba betalningar

När du överför pengar eller betalar en faktura från ditt konto till ett annat konto i Handelsbanken kommer pengarna direkt in på mottagarens konto. Om du betalar till en annan bank före klockan 13, överförs pengarna till mottagaren på vardagar redan under samma dag. Om det räcker med att pengarna finns på mottagarens konto följande vardag ska du göra betalningen före kl. 19. Annars finns pengarna på kontot först därpå följande vardag.
Ikon: Siffran två.

Sköt betalningarna lätt

I mobil- och nätbanken lönar det sig att utnyttja betalningsunderlagen så slipper du fylla i samma uppgifter på nytt gång på gång.

I mobilbanken kan du skanna streckkoden med kameran. Uppgifterna om betalningen överförs sedan till mobilbanken.
Ikon: Siffran tre.

E-fakturan lättast

Det är enklast att beställa e-faktura av faktureraren. Du väljer själv för varje fakturfaktura om betalningen automatiskt ska debiteras ditt konto eller om du bekräftar den. Samtidigt kan du ändra debiteringskontot, beloppet och förfallodagen. Du kan beställa ett meddelande om ny e-faktura till din mobilbank.

SEPA expressbetalning

Euroområdet har tagit i bruk den nya SEPA expressbetalningen, som förmedlar en betalning genast. Handelsbanken Finland tar tillsvidare endast emot SEPA expressbetalningar.

Maximibeloppet för SEPA expressbetalning är 15 000 euro och valutan är euro. Priset för den ankommande SEPA expressbetalningen är detsamma som för en vanlig ankommande girobetalning.

Alla banker har inte ännu tagit i bruk tjänsten och en del av bankerna tar endast emot SEPA expressbetalningar.


Landsspärr för betalningar

I nätbanken kan du spärra olika länder för utlandsbetalning. Funktionen heter ”Ändra landsspärren för betalningarna” och du hittar en länk till den på sidan Betalningar i nätbanken. Öppna spärren bestående endast för de länder till vilka du skickar betalningar ofta. Öppna de övriga länderna endast vid behov och spärra dem efter betalningen. I mobilbanken kan du endast betala till finländska konton.
Puhelin kädessä ja mobiilipankin näyttö avattuna

Betala bekvämt i mobilbanken

I mobilbanken kan du använda swipe på kontolistan för att för att kopiera kontonummer eller betala från konto. Du kan betala med skanning av fakturans streckkod, då informationen flyttar till betalningen.

Betala i mobilbanken