1. Privat
  2. /
  3. Konton, kort och betalningar
  4. /
  5. Prislistan för betalningar och kassatjänster

Prislistan för betalningar

Detta är en prislista för de vanligaste betalnings- och kassatjänsterna. En fullständig prislista finns i våra kontor.
Vår prissättning baserar sig på kundspecifika priser. Prislistan är i kraft tillsvidare.
Betalningstjänst
Bankgirot inlämnat till kontoret minst 3 bankdagar före förfallodag
- utan kvitto

3,00 euro
Bankgirot inlämnat till kontoret minst 3 bankdagar före förfallodag
- separat kvitto
3,00 euro
Girering från konto (på bankkontoret)
Girering mellan egna konton i Handelsbanken

0,00 euro

Girering mellan eget konto och annans konto i Handelsbanken/st.

5,00 euro

Girering mellan eget konto i Handelsbanken och annan bank/st.

5,00 euro
Giroblanketten fylls i av banktjänstemannen/st. 3,00 euro.
Insättning av kontanter, sedlar och mynt (i euro)

På eget konto i Handelsbanken Finland

0,00 euro

På annans konto i Handelsbanken Finland
- betalaren har konto i Handelsbanken Finland

5,00 euro

På konto i ett annat penninginstitut som SEPA-girering
- betalaren har konto i Handelsbanken Finland

5,00 euro
Uppräkning av mynt

3,00 % av uppräknat belopp
minst 6,00 euro/gång

Övriga betaltjänster
Ilgiro i Finland

20,00 euro

Ilremissa 0,00 euro
Avsaknad av täckning

Meddelande om avsaknad av täckning i nätbanken

0,00 euro

Meddelande om avsaknad av täckning per post 5,00 euro/st.