1. Privat
  2. /
  3. Konton, kort och betalningar
  4. /
  5. Tidsbundet konto

Tidsbundet konto

Ett tidsbundet konto är en engångsinsättning, som du själv kan bestämma längden på.
  • Insättningsgarantin tryggar ditt sparkapital.
  • Spartiden är efter val 1–365 dagar.
  • För pengar som du inte behöver just nu
  • Fast ränta under hela inlåningstiden

Ränta på tidsbundet konto

Räntenivån är mycket låg för tillfället. Räntan på ett tidsbundet konto är beroende av spartiden och det belopp som sätts in. Vi rekommenderar att du kontaktar ditt bankkontor. Din kontaktperson kan föreslå andra sparformer.
Telefon i handen och mobilbanken öppnad.

Kolla konton bekvämt i mobilbanken

I mobilbanken kan du snabbt se saldo på kontona och betala från konto.

Mobilbanken

Kontot omfattas av Sveriges insättningsgaranti

Kontot omfattas av Sveriges insättningsgaranti i enlighet med Sveriges Riksgälds beslut. Varje kontoinnehavare har rätt till en ersättning på högst 100 000 euro av det sammanlagda inlåningsbeloppet i banken. Statskontoret betalar ersättning åt kontoinnehavaren inom 7 arbetsdagar från det att banken har försatts i konkurs eller Finansinspektionen i Sverige har fattat beslut om ersättningsskyldigheten.

Utöver ersättningen kan kontoinnehavaren få en ersättning på högst 5 miljoner svenska kronor för medel som hänför sig till en särskilt fastställd transaktion, t.ex. försäljningen av en privatbostad, avslutad anställning, arv och försäkringsersättning.