1. Privat
 2. /
 3. Lån
 4. /
 5. Bolån
 6. /
 7. Mortgage A-Z

Ordlista bolån

A

Aktuella räntor

Här kan du se våra aktuella bolåneräntor

Amortera

Det du betalar av på lånet kallas amortering. Att amortera är också ett sätt att spara. Ju mer du kan amortera desto snabbare sänker du dina boendekostnader. Alla nya bolån med en belåningsgrad över 50 procent amorteras. Det innebär att:

 • Bolån med en belåningsgrad mellan 50-70 procent av marknadsvärdet ska amorteras med minst en procent av det totala lånebeloppet per år. 
 • Bolån med en belåningsgrad över 70 procent av marknadsvärdet ska amorteras med minst två procent av det totala lånebeloppet per år.

Här kan du läsa mer om amortering.


B

Besiktning

Som köpare har du en långt gående undersökningsplikt. Alla fel som kunde ha upptäckts vid en noggrann granskning är ditt ansvar som köpare. Vi rekommenderar dig att anlita en besiktningsman. För köp av villa rekommenderar vi att göra en så kallad jordabalksbesiktning. På SBR – Sveriges byggnadsingenjörersÖppnas i nytt fönster webbplats hittar du certifierade och godkända besiktningsmän. På AnticimexÖppnas i nytt fönster webbplats finns också mer information.

Bokalkyl

Med bokalkylen får du reda på hur mycket ditt nya boende kommer att kosta. 

Boräntekalkyl

Med boräntekalkylen kan du räkna ut och jämföra din nuvarande räntekostnad med vad kostnaden blir om räntan går upp eller ned.

Boränteindikatorn

BoränteindikatornÖppnas i nytt fönster ger en indikation om hur boräntorna kan komma att utvecklas.

Bolån med räntetak

 • Räntan på lånet justeras var tredje månad, men lånet löper på fem år.
 • Räntan kan gå upp eller ner, men aldrig bli högre än räntetaket.
 • Räntetaket anger den ränta som du maximalt kan få betala, även om marknadsräntan stiger över taket.
 • Räntetaket bestäms vid utbetalningen och gäller hela femårsperioden.
Det ingår en premie i både den löpande räntan och i takräntan som skyddar från räntehöjningar över taket, därför är tremånadersräntan på bolån med räntetak något högre.

Borgen

Borgen innebär att en eller flera personer tar på sig ansvaret att betala en skuld för någon annan, om denne inte fullföljer sitt betalningsansvar. I praktiken betyder det att en annan person åtar sig att betala ditt lån om du inte kan betala.  


C

Checklista på frågor till mäklare

Ta tillfället i akt att ställa frågor till mäklaren när du är på visning. Den här checklistanÖppnas i nytt fönster innehåller exempel på frågor som kan vara bra att ställa till mäklaren.


E

Engångskostnader vid köp av fastighet

Lagfart – Stämpelskatt på 1,5 procent av köpesumman plus 825 kronor i avgift som betalas till Lantmäteriet.
Pantbrev – Stämpelskatt på 2 procent på pantbrevsbeloppet plus 375 kronor per utfärdat pantbrev i avgift som betalas till Lantmäteriet.
Uppläggningskostnad – Bolån i Stadshypotek är utan uppläggningskostnad. Övriga lån kan ha en uppläggningskostnad. Se vår prislista för bolånÖppnas i nytt fönster.
Besiktning av huset – kostar vanligtvis mellan 8 000 och 13 000 kronor.
Värdering av huset – i de flesta fall behövs ingen värdering om huset säljs på en öppen och normal marknad. Om du skulle behöva göra en värdering kostar den runt 2 000 kronor.

Vi tar ut en expeditionsavgift för uttag av nya pantbrev och för ansökan om lagfart.


F

Fasta kostnader och sparande för fastighet

 • Kommunal fastighetsavgift – är 0,75 procent av taxeringsvärdet. Du betalar dock för närvarande maximalt runt 7 000 kronor per år. 
 • Räntor och amorteringar 
 • Driftkostnader och avgifter
 • Spara till underhåll och reparationer 

H

Handpenningslån

Är ett kortfristigt lån du tar för att betala handpenningen. Handpenningen är normalt 10 procent av köpeskillingen och ska betalas i samband med att du skriver köpekontrakt.


I

Inteckning av fastighet

En inteckning är när du skriver in ett belopp i Lantmäteriets fastighetsregister för att du vill använda ditt hus som säkerhet för ditt bostadslån. Som bevis på inteckningen utfärdas ett pantbrev. 

Vi hjälper dig med att ansöka om pantbrev hos Lantmäteriet. När du tar ut nya inteckningar i din fastighet behöver du betala en så kallad stämpelskatt på 2 procent på det intecknade beloppet. Till det tillkommer 375 kronor per pantbrev i avgift till Lantmäteriet. En inteckning på 100 000 kronor kostar alltså 2 000 i stämpelskatt plus 375 kronor i avgift.


J

Jordabalksbesiktning av fastighet

Innebär normalt att en fastighetsbesiktning begränsas till vad man kan se med "blotta ögat" utan tekniska hjälpmedel, så kallad okulär besiktning. Kallas också överlåtelsebesiktning. 


K

Kontantinsats

Kontantinsatsen är det du betalar själv när du köper en bostad. Du behöver betala minst 15 procent av bostadens pris, köpeskillingen, i kontantinsats.


L


Lagfart vid köp av fastighet

För att du juridiskt sett ska äga huset behöver du ansöka om och få lagfart. Lantmäteriet håller ett fastighetsregister där alla ägare är noterade. Ansökan om lagfart måste skickas in inom tre månader från köpet. Vi hjälper dig med ansökan.
 
Det kostar 1,5 procent av köpesumman plus 825 kronor i avgift. Lagfartskostnaden och den administrativa avgiften tas ut av Lantmäteriet. Om priset på huset till exempel är 2 500 000 kronor kostar alltså lagfarten 37 500 kronor plus 825 kronor i avgift.

Likvidavräkning

Likvidavräkningen visar hur köpeskillingen fördelar sig i form av handpenning, eventuella lån som ska övertas och vad som återstår att betala på tillträdesdagen. Även övriga kostnader så som fastighetsskatt eller annat som ska regleras mellan parterna på tillträdesdagen kan tas med i likvidavräkningen.

Låneskydd

Du som samlar alla dina lån och gärna dina övriga bankaffärer hos Handelsbanken och Stadshypotek, har möjlighet att få teckna vårt kostnadsfria Låneskydd med Trygghetskapital. Låneskyddet ger din familj ekonomisk trygghet om du skulle avlida innan du fyller 65 år. Låneskyddsavtalet är personligt och gäller för egna lån och eventuell andel av gemensamma lån. Är ni till exempel två låntagare tecknas ett låneskyddsavtal per person för att bådas andelar av lånet ska omfattas av låneskyddet.

Upp till 55 år
Till den dag du fyller 55 år omfattar Låneskydd med Trygghetskapital ditt samlade lånebelopp, dock högst 40 prisbasbelopp (1 792 000 kronor – gäller för 2017). Beloppet används för att helt eller delvis lösa dina lån.


Mellan 55 år och 65 år
Från 55 år till den dag du fyller 65 år omfattar Låneskydd med Trygghetskapital tio procent av ditt samlade lånebelopp, dock högst fyra prisbasbelopp (179 200 kronor – gäller för 2017). Beloppet betalas ut kontant till dödsboet och kan till exempel användas för att under en period klara räntekostnaderna för lån. Låneskyddet upphör när du fyller 65 år.


Förutsättningar för Låneskydd:

 • Du måste ha alla lån och övriga krediter samlade hos Handelsbanken och Stadshypotek
 • En godkänd hälsoprövning krävs
 • Du skriver ett avtal med ditt bankkontor


Du kan få Låneskydd med Trygghetskapital trots att du har bundna bolån någon annanstans. Vi skriver helt enkelt avtal om att du flyttar över lånen till oss när de förfaller.


Viktigt att tänka på
Om du är sambo eller har särkullbarn är det viktigt att tänka på hur arvet påverkas. Kontakta gärna en jurist om du vill veta mer.

Likvidavräkning

En likvidavräkning är en slutlig ekonomisk avräkning mellan köpare och säljare vid ett bostadsköp. Den visar fördelningen av köpeskillingen i form av handpenning, eventuella lån som ska övertas och vad som är kvar att betala på tillträdesdagen.


M

Marknadsvärde

Vi gör alltid en värdering för att fastställa det aktuella marknadsvärdet för en villa eller bostadsrätt. Marknadsvärdet sätts utifrån de köp som gjorts av liknande bostäder i närområdet. Ofta kan köpeskillingen/priset användas som marknadsvärde. Ibland är de lokala förhållandena sådana att marknadsvärdet skiljer sig från priset vid en försäljning.


P

Pantbrev

Din fastighet blir säkerhet för lånet. Som säkerhet för bolånet behöver du pantbrev som motsvarar lånebeloppet. Om fastighetens förra ägare redan har lån på fastigheten kan det finnas befintliga pantbrev som du tar över och kan använda som säkerhet för dina lån. Ju större belopp i pantbrev som säljaren har desto bättre för dig eftersom du då slipper betala skatt och avgift för uttag av dessa pantbrev.


Uttagna pantbrev brukar noteras i mäklarens objektbeskrivning. För att utfärda nya pantbrev tar Lantmäteriet ut en skatt på 2 procent av beloppet samt en avgift på för närvarande 375 kronor per utfärdat pantbrev. Tar du ut ett nytt pantbrev på 1 000 000 kronor kostar det alltså 20 000 kronor plus 375 kronor i avgift.


R


Räntebindningstider

Du kan välja mellan korta och långa räntebindningstider från tre månader och upp till tio år. När räntebindningstiden går ut väljer du en ny räntebindningstid.

Vill du ändra räntebindningstiden i förtid, så kallad förtidsomsättning, kan du få betala en så kallad ränteskillnadsersättning för den tid som återstår av räntebindningstiden.

Ränteskillnadsersättning

Om du väljer att lösa ett bolån i förtid, det vill säga innan räntebindningstiden har gått ut, kan det uppstå en kostnad. Det gäller främst om räntan har gått ner sedan du tog ditt lån. Lite förenklat kan man säga att kostnaden är beroende av hur stort ditt lån är, återstående löptid på lånet och ränteskillnaden mellan din ränta och ränteläget som råder nu.
Mer om ränteskillnadsersättning


Räntesäkring

 • Räntan kan säkras upp till ett år före utbetalning/ villkorsändring.
 • Det går att säkra hela eller delar av lånet.
 • Räntan bestäms samma dag som du undertecknar avtalet.
 • Räntan börjar gälla från utbetalningsdagen/villkorsändringsdagen.
 • Eventuell kostnad för räntesäkringen bakas in i räntan.

S

Sambolagen

Ska du flytta ihop med din partner behöver du känna till sambolagen. Där regleras till exempel vad som gäller vid en eventuell bodelning. Flyttar din sambo in i din bostad är den inte samboegendom. Efter ett par år kanske ni säljer den och köper en större bostad och då blir den samboegendom. Det innebär att värdet delas lika om ni senare flyttar isär. Allt som inte ska bli samboegendom bör ni som sambor reglera via avtal.


U


Undersökningsplikt

Som köpare är du skyldig att undersöka fastigheten du köper noga. Säljaren ansvarar inte för sådana fel som du hade kunnat upptäcka vid en undersökning eller som anses vara normala med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Som privatperson är det svårt att ha den kunskap som behövs för att uppfylla undersökningsplikten. Vi rekommenderar därför alltid att anlita en besiktningsman.
SBR – Sveriges byggnadsingenjörers webbplatsÖppnas i nytt fönster hittar du certifierade och godkända besiktningsmän. Där finns också mer information om hur en besiktning går till. På AnticimexÖppnas i nytt fönster webbplats finns också mer information.

Ett fel som inte upptäcks vid köpet kan ibland anses vara ett så kallat dolt fel som säljaren ska ansvara för. Dolda fel är fel som köparen inte kände till eller borde ha misstänkt i samband med köpet. Felen upptäcks inte heller av besiktningen gjord av besiktningsman. Ett dolt fel innebär helt enkelt att bostaden inte stämmer överens om vad köparen kunnat förutsätta utifrån de besiktningar som gjorts. Säljaren har ansvar för dolda fel i 10 år efter försäljningen.

Upplysningsplikt

Någon laglig upplysningsskyldighet motsvarande köparens undersökningsplikt finns inte för säljaren. Men om säljaren förtiger ett dolt fel som han/hon känner till kan detta under vissa omständigheter innebära att säljaren får betala skadestånd. Förtigande av ett fel som säljaren känner till kan också, då det handlar om ett svårupptäckt fel, reducera köparens undersökningsplikt. Ett fel som säljaren påtalat anses inte som dolt och kan därför inte åberopas av köparen.


V

Villkorsändring

En villkorsändring sker i samband med att ett lån förlängs, det vill säga när räntebindningstiden går ut. Då ska du välja ny räntebindningstid, som gäller från och med villkorsändringsdagen.

Värdering av hus eller bostadsrätt

I de flesta fall behövs ingen värdering om huset eller bostadsrätten säljs på en öppen och normal marknad. Om du skulle behöva göra en värdering kostar det runt 2 000 kronor.


Ö

Överbryggningslån

Är ett lån som du kan behöva om köp och försäljning av din nya och gamla bostad inte infaller på samma dag. Lånet har rörlig ränta och finns det ett övervärde i din gamla bostad kan du använda det som säkerhet. Lånet löses så snart du säljer din gamla bostad.

Överlåtelsebesiktning av fastighet

Innebär normalt att en fastighetsbesiktning begränsas till vad man kan se med "blotta ögat" utan tekniska hjälpmedel, så kallad okulär besiktning. Kallas också jordabalksbesiktning. Många säljare gör en överlåtelsebesiktning inför försäljningen på sitt hus. Ett alternativ kan vara att du köper in dig i den besiktningen. Se då till att få en genomgång av besiktningsmannen på plats så besiktningen motsvarar den undersökningsplikt du som köpare har.