1. Privat
  2. /
  3. Lån
  4. /
  5. Bolån
  6. /
  7. Prislistan för lån

Prislistan för lån och kredit

Detta är en prislista för de vanligaste avgifterna för lån och kredit. En fullständig prislista finns i våra kontor.
Vår prissättning baserar sig på kundspecifika priser. Prislistan är i kraft tillsvidare.

Aviseringsavgifter

Automatisk debitering av lånerat med avisering

5,00 euro

Automatisk debitering av lånerat utan avisering
- gäller krediter som beviljats 1.12.2010 eller senare
2,00 euro
Avisering av förfall, ränte- och amorteringsrat för lån i euro 10,00 euro

Krediter

Kostnader för uppläggning av krediten, minst

35,00 euro/lån

Expeditionsavgift
När första raten av ett nytt lån lyfts debiteras expeditionsavgift räknat på kreditbeloppet

1,50 %
minst 300,00 euro

När första raten av ett nytt lån lyfts debiteras expeditionsavgift räknat på kreditbeloppet 100,00 euro

Övriga kreditavgifter och provisioner

Intyg för skattedeklaration på lånebelopp och betalda räntor, 1 st./år

0,00 euro

Extra intyg över lånebelopp och betalda räntor 10,00 euro
Övriga intyg

150,00 euro/h
minst 75,00 euro

Ändring i amorteringsförbindelse
Som ersättning vid en ändring i amorteringsförbindelsen debiteras dessutom de kostnader som förorsakats banken för omläggning av refinansieringen.
200,00 euro
För referensränteändring vid ränteperiodens slut debiteras 200,00 euro

För referensränteändring under ränteperioden debiteras samt räknat på resterande lånebelopp

200,00 euro
Dessutom har banken rätt att debitera de kostnader som förorsakats av omläggningen av refinansieringen.

Avtala med banken om ändringar i referensräntan.
0,20 %

Förtida återbetalning av ett fasträntelån
Banken har rätt att debitera en ersättning för förtida återbetalning av ett fasträntelån, om räntenivån har sjunkit efter det att lånet beviljades. Banken ger en uträkning på eventuell ersättning och grunderna för den.

Enligt uträkningen

Övriga ändringar i lånevillkor eller villkoren för amorteringsförbindelse 200,00 euro
Efterpantsättning 150,00 euro

Konto med kredit

Expeditionsavgift
När avtalet för konto med kredit undertecknas debiteras en expeditionsavgift räknad på kreditbeloppet

0,50 %
minst 300,00 euro

Limitprovision
Limitprovision räknad på limitbeloppet debiteras kvartalsvis i förskott
1,5 - 5,0 %