1. Privat
  2. /
  3. Lån
  4. /
  5. Bolån
  6. /
  7. Handelsbankens hypoteksbank

Handelsbankens hypoteksbank

Handelsbankens hypoteksbank är en filial till Stadshypotek AB i Sverige. Stadshypotek AB är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken AB.
Handelsbankens alla lån, där säkerheten uppfyller hypoteksbankens krav, dvs. består av bostadsaktier eller pantbrev i fastighet, beviljas av Handelsbanken Hypotek.

Detta påverkar inte ditt kundförhållande i Handelsbanken, du är fortfarande kund i ditt eget Handelsbankskontor även i låneärenden och du har din egen kontaktperson på kontoret.