Certifikat

Handelsbankens certifikat är ett flexibelt sätt att placera. Avkastningen beror på utvecklingen av en underliggande marknad.
Ett par diskuterar med sin kundansvarige.

Certifikaten är flexibla placeringsformer

Certifikat ger dig möjlighet att reagera flexibelt på aktuella marknadshändelser med olika risknivåer. Avkastningen är kopplad till utvecklingen på någon underliggande marknad såsom aktie- eller räntemarknaden. Du kan placera i certifikat också via en placeringsförsäkring.

Certifikat med en viss teckningsperiod är avsedda för aktuella händelser på marknaden och följer aktuella placeringsteman. Teckningsperioden varierar i allmänhet från ett par dagar till några veckor. Dessutom tillhandahåller vi också börsnoterade Bull & Bear-certifikat.

Certifikaten kan vara strukturerade på olika sätt. Därför kräver en placering i certifikat att du noga tar del av villkoren, marknadsföringsmaterialet och faktabladet för certifikatet.

Om du vill komplettera din placeringsportfölj med ett certifikat som passar i aktuella placeringsteman, ta kontakt med en placeringsansvarig på ditt bankkontor.

Hitta bankkontor
Kurslista för certifikatÖppnas i nytt fönster

Tänk på följande

  • Det finns olika typer av certifikat och också riskerna varierar.
  • Certifikaten är kopplade till utvecklingen på någon marknad.
  • Certifikatet kan säljas till marknadspris på börsen på samma sätt som aktier.

Vad är ett certifikat?

Olika typer av certifikat

Handelsbanken erbjuder olika typer av certifikat beroende på marknadsläget. Olika typer av certifikat lämpar sig för olika marknadssyner och villkoren för dem avviker från varandra.

Risker med certifikat

I likhet med alla placeringar är också certifikat behäftade med vissa risker. Risken kan variera mycket mellan olika typer av certifikat. Det är viktigt att du förstår riskerna och kan bedöma dem.


Ikon: Diagram sett genom förstoringsglas.

Placerarens marknadsöversikter och -kommentarer

Läsning till placerarna

Allmän information om de ekonomiska utsikterna och om marknaden ur placerarens synvinkel och många konkreta tips: allt detta finns i våra mångsidiga publikationer.

När du placerar i nätbanken kan du där ta del av våra analytikers inhemska aktierekommendationer.

Välj bland våra publikationer – eller läs dem alla