Olika typer av certifikat

Certifikatets namn berättar om certifikatets struktur och underliggande tillgångar.

Kupongcertifikat

Kupongcertifikat kan ge en hög, fast avkastning (kuponger) på din placering. Kupongcertifikatet är ofta kopplat till en eller flera aktier eller aktiekorgar. Löptiden kan på förhand vara fastställd eller vara beroende av placeringens utveckling. Avgörande är, hur den underliggande marknaden utvecklas fram till en fastställd dag. Dessutom har kupongcertifikat ofta ett partiellt skydd mot marknadsnedgångar.

Kreditcertifikat

Kreditcertifikatet ger möjlighet till bättre avkastning än övriga ränteplaceringar. Den underliggande tillgången är ett eller ett eller flera företag. Om det inte förekommer kredithändelser i företagen (konkurs, dröjsmål med betalningarna, skuldsanering eller statlig intervention) , får du en ränteavkastning på dina placeringar.

Tillväxtcertifikat 

Tillväxtcertifikatet följer en underliggande tillgång, exempelvis kursutvecklingen av ett aktieindex. När den underliggande tillgången går upp, innebär certifikatet en hävstång. Med andra ord, så avkastar tillväxtcertifikatet bättre än aktieindexet vid en uppgång. Dessutom har tillväxtcertifikat ofta ett partiellt skydd mot marknadsnedgångar.

Indexcertifikat

Indexcertifikatet kan vara kopplat till aktier eller aktieindex. Certifikatet följer kursutvecklingen för den underliggande tillgången. Om kursen för den underliggande tillgången stiger, stiger också certifikatets pris. Dessutom har indexcertifikatet ofta ett partiellt skydd mot marknadsnedgångar.
Risker med certifikat
Kurslista för certifikatÖppnas i nytt fönster