Nationellt NID-nummer

Den finländska personbeteckningen fungerar också som NID-nummer. Om du inte har ett NID-nummer eller en finländsk personbeteckning, kontakta kontoret.
En man sitter med laptop i famnen

Du behöver ett nationellt NID-nummer för att handla med värdepapper.

Vem behöver ett NID-nummer och vad innebär det?

Den som vill köpa, sälja eller delta i nyemissioner, måste registrera ett NID-nummer.

  • Om du har en finländsk personbeteckning, fungerar den som NID-nummer och du behöver inte göra någonting.
  • Som utlänning måste du skaffa dig ett NID-nummer. NID-numret är en global identifieringskod för privatpersoner och är beroende av ditt medborgarskap. NID-numret är avgiftsfritt och ser olika ut beroende på medborgarskap. 

Om du inte har en finländsk personbeteckning, men vill ha ett NID-nummer 

Kontakta ditt kontor. På kontoret får du hjälp med att ansöka om ett NID-nummer.

Behöver du ett LEI-nummer? 

Om du har ett företag och vill handla med värdepapper i företagets namn, behöver företaget också en internationell identifieringskod, som kallas för LEI-nummer.