Passandebedömning och kundkategorisering

Syftet med passandebedömningen är att säkerställa att du som kund har tillräcklig erfarenhet och grundläggande kunskaper om placeringsobjektet och du därmed kan förstå riskerna som ingår.

Kundkategorisering

Handelsbanken delar in kunderna i följande grupper:

  • Icke-professionell kund
  • Professionell investerare
  • Jämbördig motpart 

Professionella kunder och jämbördiga motparter är banker och andra finansiella institut, större företag och andra institutionella investerare, vars huvudsakliga verksamhet är att handla med finansiella instrument.

Kundkategoriseringens kriterier


Passandebedömning

Vad är en passandebedömning? 
Med hjälp av passandebedömningen försäkrar sig banken om, att du har tillräcklig erfarenhet och grundläggande kunskaper om det finansiella instrumentet och att du därmed har förmåga att förstå riskerna med det.  


När måste banken göra en passandebedömning av mig?
Då du som icke-professionell investerare första gången handlar med ett instrument och alltid när du handlar med ett komplicerat instrument.

Vad gör banken, om jag har handlat med samma instrument tidigare men i en annan bank?
Passandebedömningen som gjorts i den andra banken överförs inte automatiskt, men banken kan beakta din tidigare erfarenhet och konstatera att du kan handla med instrumentet. 

Måste jag passandebedömas om jag på eget initiativ lägger en placeringsorder?
Nej. Om du på eget initiativ handlar med okomplicerade instrument, som officiellt noterade aktier i nätbanken eller på kontoret, behöver banken inte göra en passandebedömning. Om du vill handla med komplicerade instrument, t.ex. warranter, måste banken göra en passandebedömning.