Regelverket för värdepappershandel

I början av år 2018 trädde MiFID II-direktivet och MiFIR-regelverket i kraft.
EU-flaggan

Vad innebär MiFID II i praktiken?

Lagen om placeringstjänster har ändrats 3.1.2018. Ändringarna beror på EU:s MiFID II-direktiv (Markets in Financial Instruments Directive)

Kunden i centrum

Utgångspunkten i direktivet är kundens fördel. Detta är ingenting nytt för Handelsbanken, men tack vare lagändringen stärks kundens position ytterligare. Lagändringarna förutsätter entydig produkt- och prisinformation.

Kraven på identifiering har skärpts

Från början av 2018 behöver alla företag och privatpersoner en internationell identifieringskod. För företag kallas koden LEI (Legal Entity Identifier) och för privatpersoner NID (National Client Identifier).

Passandebedömning och produktens lämplighet 

Som en del av placerarskyddet, så säkerställer Handelsbanken att produkten du vill köpa är lämplig för dig. Sedan tidigare har vi i passandebedömningen säkerställt att du har tillräcklig kunskap om och erfarenhet av produkten. I fortsättningen kartlägger vi dina behov, så att vi ännu bättre kan ta fram produkter som passar dig. 

Passandebedömning i Handelsbanken

Transparens

Vi försäkrar oss om, att du har tillgång till all behövlig information innan du fattar placeringsbeslut. Du får en beskrivning av produktens egenskaper, pris och risker förknippade med produkten. På kontoret får du hjälp av sakkunniga placeringsansvariga.

Du får årligen en rapport över de avgifter och kostnader du betalt, både i euro och procent. Du får också information om kostnaderna som är förknippade med en produkt innan du fattar något beslut.

De viktigaste ändringarna från och med 2018:

  • Som placerare drar du nytta av en större transparens och ett starkare skydd.
  • Du får mera information om dina placeringar och om finansiella instrument som kunde intressera dig. 
  • Du får en bättre helhetsbild av kostnaderna du haft.