Masslån

Avkastningen - räntan - på masslån är stabil och känd på förhand.
Två kvinnor studerar höghusmodeller

Vad är ett masslån?

Masslånet är en ränteplacering

Masslånet eller obligationen (eng. bond) är ett sätt på vilket stater, offentliga organ och stora företag kan finansiera sin verksamhet och sina investeringar. När du tecknar ett masslån lånar du i praktiken ut pengar till dem och får ränta på det.

En portfölj med bra spridning ska alltid också innehålla ränteplaceringar. Ränteplaceringen ger dig avkastning redan under löptiden, inte enbart när du säljer den eller på förfallodagen. Räntan kan vara fast eller rörlig.

Masslånets egenskaper

  • Räntan betalas ut vanligen kvartals- eller årsvis.
  • Du får högre avkastning dvs. ränta om emittentens kreditbetyg är lågt, löptiden är lång, lånets förmånsrätt har lägre rangordning (sett till andra lån) eller om andrahandsmarknaden är svag.
  • Masslån kan köpas eller säljas när som helst.

Ikon: kalender framför en ruta

Viktigt att veta om masslån

Så här fungerar masslån (obligationer)

Emittenten behöver finansiering för sin verksamhet eller sina investeringar. Villkoren för masslånet omfattar viktiga uppgifter såsom löptid, ränta, säkerheter och förmånsrätt. Dessa kombinerade med emittentens kreditbetyg fastställer masslånets risknivå.

Huvudregeln är att lånet återbetalas på förfallodagen. Räntan betalas ut kvartals- eller årsvis och den kan antingen vara fast eller bunden till en viss referensränta.

Riskerna med masslån

Masslånen har i huvudsak två olika slags risker. Med ränterisk avses risken för värdeförändring på lånet till följd av ändringar i den allmänna räntenivån. Om räntenivån stiger sjunker lånets värde och tvärtom. Risken är störst i masslån med fast ränta och lång löptid. Emittentrisken hänför sig till emittentens förmåga att återbetala sin skuld. Om emittenten går i konkurs kan hela eller delar av det placerade beloppet förloras. Masslån som emitterats av stater (statsobligation) och stora offentliga organ är populära eftersom de i allmänhet har ett mycket bra kreditbetyg.

Risken ökar också om lånets förmånsrätt har låg rangordning. Det kan ha lägre rangordning än emittentens övriga lån. Då kallas masslånet debentur.


Kontakta kontoret

Ikon: person i halvfigur.

Kontakta kontorets placeringsansvariga om du är intresserad av masslån. Hen kan berätta vilka lån som finns på marknaden och vad du ska tänka på, om du vill placera i dem.


Ikon: Diagram sett genom förstoringsglas.

Placerarens marknadsöversikter och -kommentarer

Läsning till placerarna

Allmän information om de ekonomiska utsikterna och om marknaden ur placerarens synvinkel och många konkreta tips: allt detta finns i våra mångsidiga publikationer.

När du placerar i nätbanken kan du där ta del av våra analytikers inhemska aktierekommendationer.

Välj bland våra publikationer – eller läs dem alla

Kvinna sitter i mörkret och sköter sina bankärenden i nätbanken.

Placera i nätbanken

I nätbanken kan du placera i inhemska aktier, företagscertifikat, warranter och börshandlade fonder (ETF).

Placeringar i nätbanken